Zasiada w nim 105 przedstawicieli rządów i parlamentów 25 państw członkowskich i kandydujących do UE oraz delegatów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W tym składzie jest tylko kilkanaście kobiet (w tym tylko 9 z prawem głosu). Średnia wieku członków Konwentu powyżej 50 lat.

Konwentowi przewodniczy Valery Giscard d’Estaing – 76-letni były prezydent Francji (w latach 1974-81); wiceprzewodniczącymi są: Jean-Luc Dehaene (były premier Belgii, gorący federalista) i Guliano Amato (były premier Włoch). Prezydium Konwentu składa się z 12 osób.

Polskę w Konwencie reprezentują 3 osoby: Danuta Hübner (reprezentuje Rząd), Józef Oleksy (przedstawiciel Sejmu) i Edmund Wittbrodt (przedstawiciel Senatu).

Zadaniem Konwentu jest zaproponowanie gruntownej reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej. Ma on zaproponować projekt lub kilka alternatywnych wariantów reformy UE, w tym projekt konstytucji. Odchudzone mają być unijne traktaty, przejrzane wspólnotowe dyrektywy, tak, aby te sprawy, którymi Unia zajmować się nie musi, rozstrzygane były na szczeblu regionów i państw. Unia ma być bliżej obywatela, ma być jasno sprecyzowane, kto co robi i za co odpowiada. Celem jest stworzenie bardziej przejrzystego procesu podejmowania decyzji po rozszerzeniu UE. Konwent pracuje w 10 grupach.

Więcej informacji nt. zielonego spojrzenia na Konwent Europejski znaleźć można na stronie [url=www.eko.org.pl/konwent]Zieloni o przyszłości Europy[/url] oraz [url=www.greens-efa.org/en/issues/?id=10]Grupy Zieloni/EFA w Parlamencie Europejskim[/url].