Jak wynika z ”Raportu o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w polsce w roku 2001”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Kampanię przeciw Homofobii, 14.2% ankietowanych doświadczyło przemocy fizycznej, 34% – przemocy psychicznej, 5.7% – przemocy w służbie zdrowia, 14% – w urzędach i miejscach publicznych.

W badaniu wzięły udział 632 osoby, z czego 359 (56,8%) stanowili mężczyźni, 216 (34,1%) – kobiety, 7 (1,1%) – osoby transseksualne (50 osób nie podało swojej płci). Ankiety były przeprowadzane głównie w dużych miastach.

Integralną i uzupełniającą częścią Raportu są rozdziały dotyczące charakteru dyskryminacji osób homoseksualnych w polskim prawodawstwie oraz w życiu publicznym i społecznym (wypowiedzi przestawicieli Kościoła, politków, mediów). W przypadku Kościoła katolickiego, mediów i przedstawicieli świata polityki, dyskryminacja polega głównie na krzywdzących wypowiedziach i przedstawianiu osób homoseksualnych w złym świetle, natomiast w prawie przybiera ona formę nierównego traktowania, jak np.:

 • niemożność zawierania formalnych związków przez osoby homoseksualne,
 • nierówność na poziomie prawa podatkowego przez przykładowo brak ulg podatkowych przysługujących małżeństwom,
 • brak przysługującej partnerowi z mocy prawa możliwości reprezentowania partnera przed organami władzy i osobami prywatnymi,
 • brak przysługującego partnerowi prawa odmowy zeznań w postępowaniu dotyczącym partnera.

  W ostatnim rozdziale zaproponowano kilka rekomendacji – praktycznych działań, mających na celu pozytywne oddziaływanie na środowisko osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych jak i środowisko społeczne (dotyczą one zatrudnienia, zdrowia, edukacji, przemocy fizycznej, mediów i związków rejestrowanych).

  Przykłady aktów dyskryminacji:

  Mężczyzna, 18-25 lat, Warszawa (ankieta Nr 523)

  Ofiara została pobita przez nieznane osoby:

  „Siedmiu – ośmiu z wygolonymi głowami, troglodytów minęło mojego kolegę i mnie w parku zastanawiając się głośno „cioty?” Gdy stwierdzili, że „cioty” pogonili nas, zagrodzili drogę. Mnie i kolegę skopali, a jeden z nich złamał mi nos”.

  Policja została powiadomiona i podjęła konkretne działania.

  Mężczyzna, 18-25 lat, Warszawa (ankieta Nr 018)

  Mężczyźnie odmówiono widzenia z partnerem, przebywającym w szpitalu:

  „Nie wpuszczono mnie do partnera na oddziale szpitalnym…”

  Kobieta, 18-25 lat, miasto 50 – 100 tys. mieszk. (ankieta Nr 299)

  Kobieta została słownie zaatakowana przez duchownego:

  „Ksiądz powiedział, że jestem nieużytkiem społecznym, że takich ludzi należy wytępić i nie powinni znaleźć sobie miejsca w żadnym miejscu na ziemi. Powiedział, że mnie za to nienawidzi.”

  Raport dostępny jest w wersji pdf na stronie [url=www.lambda.org.pl]Stowarzyszenia Lambda Warszawa[/url]