12 kwietnia został napisany List otwarty w sprawie akcji „Niech nas zobaczą”. Pod Listem podpisało się dwadzieścia sześć osób: ludzie z dawnej opozycji demokratycznej, profesorowie z Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego, feministki, działacze organizacji pozarządowych. 23 kwietnia List opublikowała Gazeta Wyborcza.

Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób podpisało się pod Listem otwartym – im więcej będzie podpisów, tym większa będzie ranga i znaczenie Listu. Zapraszamy Cię do podpisania Listu otwartego.

Anna Dzierzgowska

Piotr Laskowski

Sebastian Matuszewski

Warszawa, 12 kwietnia 2003

List otwarty w sprawie akcji „Niech nas zobaczą”

Ostatnie wydarzenia związane z akcją „Niech nas zobaczą” uświadomiły nam skalę nietolerancji, lęku i wewnętrznej cenzury w naszym kraju.

Przekonani, że

– obowiązkiem ludzi myślących jest przeciwstawianie się wszelkim formom nietolerancji i solidarność z tymi, których nietolerancja dotyka;

– kto milczy, gdy zagrożona jest wolność innych ludzi, nawet całkowicie mu obcych, wyrzeka się wolności własnej;

– wolność słowa i ekspresji jest fundamentem społeczeństwa demokratycznego;

– wolność od dyskryminacji jest jednym z podstawowych praw człowieka przysługujących na równi każdej jednostce ludzkiej;

– lęk i niewiedza są jedynymi źródłami nietolerancji i dyskryminacji, a rzetelne informowanie społeczeństwa jest koniecznym warunkiem postępu;

– nawet jednoosobowa mniejszość warta jest obrony, tym bardziej więc mniejszość, do której należy ponad milion obywateli i obywatelek naszego państwa;

– cenzura, zwłaszcza wewnętrzna, jest zagrożeniem dla prawdy zabieramy głos w obronie akcji „Niech nas zobaczą”, a w istocie w obronie wolności słowa, tolerancji i praw człowieka.

List otwarty można podpisać na stronie http://www.zobacza.int.pl/