Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Leszek Miller

Szanowny Panie Premierze

Przewdwyborcza Koalicja Kobiet protestuje przeciwko wysyłaniu polskich żołnierzy do Iraku. Uczestnictwo Polski w tej wojnie narusza elementarne zasady prawa międzynarodowego, polskiej konstytucji, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.

Swoją decyzją o wmieszaniu Polski w międzynarodową awanturę szkodzi Pan Polsce i polskim obywatelom. Jesteśmy Pańskim zachowaniem szczególnie oburzone jako kobiety, które zawsze w największym stopniu cierpią z powodu konfliktów militarnych.

Po pierwsze, narusza Pan Konstytucję RP, która w art. 26 wyklucza udział polskich sił zbrojnych w wojnie napastniczej, gdyż stanowi, że polskie siły zbrojne służą jedynie ochronie niepodległości i nienaruszalności granic, a nie w celu przygotowania lub prowadzenia agresji na inne państwa.

Po drugie, Pańskie decyzje stoją w sprzeczności z poglądami zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa. Polacy nie chcą tej wojny. Pokazują to wszystkie sondaże opinii społecznej i liczne demonstracje przeciwników wojny.

Po trzecie, decyzja o napaści na Irak pociągnie za sobą śmierć tysięcy niewinnych kobiet i dzieci. Okropieństwa wojny zawsze w największym stopniu dotykają kobiet. Każda wojna niesie ze sobą cierpienie kobiet i dziewczynek z powodu gwałtów, które są jedną z bardziej okrutnych zbrodni wojennych. Podobnie jak większość polityków, intelektualistów i zwykłych ludzi na świecie, wierzymy, że tej tragedii można było zapobiec.

Po czwarte, nieprzemyślana decyzja o poparciu wojny może zaszkodzić polskiemu wejściu do UE. Uważamy za skandal, że polskie władze doprowadzają do poważnego konfliktu z Niemcami i Francją. Jest to zagrożenie polskiej racji stanu i dążeń wszystkich rządów RP po 1989 roku.

Dlatego chcemy przekazać Panu premierowi sprzeciw 85 organizacji kobiecych skupionych w Przedwyborczej Koalicji Kobiet i zapewnić, że o decyzjach politycznych przez Pana podjętych z pewnością nie zapomnimy.

Z poważaniem

Anna Kamińska

Koordynatorka Przedwyborczej Koalicji Kobiet

Elżbieta Jagiełło, Koalicja Kobiet w Radomiu

Konrad Jagiełło, Koalicja Kobiet w Radomiu

Elżbieta Trzaska, Koalicja Kobiet w Radomiu

Krystyna Suszyńska, Koalicja Kobiet w Radomiu

Jolanta Węgierek, Koalicja Kobiet w Iłży

Andrzej Węgierek, Koalicja Kobiet w Iłży

Adrianna Pajek, Koalicja Kobiet w Walentynowie

Partycja Pajek, Koalicja Kobiet w Walentynowie

Lucyna Orłowska, DUK Gdańsk

Małgorzata Tarasiewicz, Stowarzyszenie Wschodnio Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet, NEWW-Polska

Bożena Chołuj, prof. UW i Europejskiego Universytetu Viadriny oraz współkierownik Gender Studies

Koalicja KARAT

Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Równego Statusu Płci

Aleksandra Solik, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Wanda Nowicka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Monika Tajak, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Krystyna Kacpura, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Elwira Chruściel, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Klaudia Bankowska, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Anna Wojciechowska-Nowak, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Ewa Papla, BPW Polska

Liga Kobiet Polskich

Marcin Starnawski, Nieformalna Grupa DURGA

Małgorzata Peretiatkowicz

Robert Czyz

Katarzyna Gawlicz, Nieformalna Grupa DURGA

dr Izabela Kowalczyk, Stow. Kobiet KONSOLA

Jowita Wycisk, Stow. Kobiet KONSOLA

Irena Halota, Liga Kobiet Polskich Zarząd Wojewódzki w Opolu

Alicja Jania, Liga Kobiet Polskich w Prudniku

Dariusz Szwed

Joanna Wira

Ewa Górecka

Agnieszka Kaczyńska

Dorota Ćwiklińska

Natalia Komar

Katarzyna Świtalska

Urszula Kołodziejska

Agnieszka Stachowiak

Katarzyna Nowak

Anna Maria Fonfara

Natalia Tomkowiak

Lidia Cierpiałkowska

Monika Gałązka

Agnieszka Krajnik

Joanna Małyszka

Aneta Markiewicz

Anna Kuźniewska

Paweł Dąbrowski

Grzegorz Golla

Tomasz Godziński

Katarzyna Jankowska

Joanna Sokołowska

Małgorzata Kozłowska

Marta Marchow

Sylwia Siwek

Magda Staszczyk

Monika Korys

Eve Umińska

Anita Seibert

Krystian Seibert

Małgorzata Żydło

Dorota Peretiatkowicz

Anna Szpyrko

Ewa Panufnik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prof. zwycz. Dr hab. Ludwik Tomiałojć

Ewa Dąbrowska – Szulc, Stowarzyszenie „Pro Femina”

Ewa Wilhelmi

Barbara Trzcińska

Alicja Buszkiewicz

Marta Chruścielska

Joanna Dziadkiewicz

Anna Dunaj

Katarzyna Winkiel

Łukasz Olejnik

Ewa Matczak

Adam Bąkowski

Kamila Bułdak

Filip Formański

Marta Koniuszy

Magdalena Grabowska

Justyna Grygorcewicz

Marta Karbowa

Anna Kopeć

Honorata Karlińska

Radosław Jerzyk

Sylwia Jaźwińska

Monika Matecka

Krzysztof Kobrzak, dziennikarz lewica.pl

Jakub Rajewicz, Naukowe Koło Krytyki Społecznej UAM w Poznaniu

Malgorzata Ksiezopolska

Alicja Kostecka

Anna Rosłaniec

Urszula Burkot

Joanna Jezierska, OŚKa

Anna Czerwińska OŚKa

Agnieszka Grzybek, OŚKa

Małgorzata Dymowska, OŚKa

Beata Mońka, OŚKa

Ewa Majewska, OŚKa

Joanna Piotrkowska, OŚKa

Goya Rose, OSKa

Irena Wojcieszak

Więcej inforamacji na stronie PKK http://www.oska.org.pl/koalicja/tytul.html