logo Zielonego info
Z ostatniej chwili:

Guide to Resources for NGOs and Other Organizations

Przewodnik Banku Światowego zawierający informacje jak i gdzie szukać pieniędzy na działalność NGOs i CSOs. Składa się z dwóch częśći – pierwsza dotyczy grantów udzielanych przez Bank Światowy i organizacje z nim związane, druga opisuje inne formy finansowania (publiczne i prywatne). Istnieje także rosyjska wersja dokumetu. (pdf w j. angielskim)

Skomentuj

Zdjęcia, grafiki i teksty (CC BY-SA 3.0 PL) Zielone Info 2013, lub zostały wykorzystane za zgodą.