Przewodnik Banku Światowego zawierający informacje jak i gdzie szukać pieniędzy na działalność NGOs i CSOs. Składa się z dwóch częśći – pierwsza dotyczy grantów udzielanych przez Bank Światowy i organizacje z nim związane, druga opisuje inne formy finansowania (publiczne i prywatne). Istnieje także rosyjska wersja dokumetu. (pdf w j. angielskim)