Wdrożenie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 obciąży budżet państwa dodatkowo kwotą 1 mld zł rocznie – szacuje Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

„Obciążenie budżetu państwa nie będzie tak duże, jak obawialiśmy się wcześniej” – powiedziała w czwartek podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego wiceminister Ewa Freyberg.

Dodała, że nie oznacza to, iż niepotrzebna jest reforma finansów publicznych. „Ta reforma powinna iść w kierunku takim, aby większość środków wydawanych obecnie np. w ramach kontraktów wojewódzkich, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy Funduszu Pracy, było wiązanych z funduszami unijnymi” – powiedziała Freyberg.

Wiceminister prezentowała w czwartek Narodowy Plan Rozwoju posłom z Komisji Europejskiej. Podczas prezentacji podkreśliła, że jeżeli Polska nie wykorzysta funduszy europejskich, to trafią one do innych krajów należących do Unii Europejskiej.

Według niej, Polska ma do wykorzystania „bardzo duże pieniądze”. Łączna wartość Narodowego Planu Rozwoju wyniesie ponad 19 mld euro. Środki unijne stanowią 76,7 proc. czyli ponad 11,4 mld euro. Pozostałą kwotę ma wygospodarować strona polska.

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że podmioty prywatne przeznaczą na współfinansowanie inwestycji ok. 4,2 mld euro.

Według wiceminister, podmioty prywatne wykazują zainteresowanie głównie inwestycjami w transport i infrastrukturę telekomunikacyjną.

Według planów, do 2006 roku ma powstać ok. 550 km nowych dróg i autostrad, co oznaczałoby, że rocznie byłoby budowane ok. 120 km. Nie zaplanowano budowy nowych linii kolejowych.

Planujemy natomiast zakończenie modernizacji linii kolejowej E-20 wiodącej od zachodniej do wschodniej granicy państwa oraz linii od Zgorzelca do Medyki” – podał wiceminister infrastruktury Mieczysław Muszyński, odpowiadając na pytania posłów z sejmowej Komisji Europejskiej.

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska zamierza uruchomić po wejściu do Unii Europejskiej, w tym okresie. Średnio, roczne wsparcie Polski ze strony UE wynosić będzie około 2,7 proc. PKB. Plan jest podstawą negocjowania przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, czyli dokumentu określającego kierunki i wysokość pomocy z funduszy strukturalnych.