Wspólna Kampania Wyborcza Zielonych do Parlamentu Europejskiego

14.05.2003

XIV Spotkanie Rady Europejskiej Federacji Partii Zielonych

Malta, 2-4 maja 2003

Przyjęta rezolucja

Wspólna Kampania Wyborcza do Parlamentu Europejskiego w 2004 r.

1. Będąc świadomi, że wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. stanowią dobrą okazję do rozbudowy i wzmocnienia ruchu Zielonych w Europie;

2. Przekonani, że przeprowadzenie wspólnej kampanii przed wyborami w 2004 r. pod znakiem Europejskich Zielonych byłoby wysoce korzystne dla tych partii zielonych, które chciałyby w niej uczestniczyć;

3. Mając na względzie, że taka wspólna kampania powinna obejmować wspólną platformę polityczną, wspólną kampanię i zasady komunikacji społecznej oraz wspólny plan działań;

4. Mając na względzie, że możliwe powinno być dostosowanie wspólnie wypracowanej kampanii do warunków panujących w poszczególnych państwach;

5. Mając na względzie, że ta wspólna kampania wyborcza powinna zostać przygotowana w ścisłej współpracy z Grupą Zieloni w Parlamencie Europejskim;

6. Mając na względzie, że taka wspólnie prowadzona kampania ma na celu silne zaznaczenie obecności Zielonych na scenie politycznej oraz zdobycie poparcia elektoratu. Współpraca pomiędzy kandydatami, wspólne symbole oraz inicjatywy będą wykorzystywane i prowadzone tak, aby stanowić instrumenty tejże kampanii europejskiej;

7. Każda partia lub grupa partii będąca członkiem Federacji może używać nazwy „Europejscy Zieloni” albo „Europejska Partia Zielonych” oraz logo dla przedsięwzięć prowadzonych w ramach kampanii wyborczej 2004, pod warunkiem, że nie będzie ona twierdzić, że reprezentuje Federację jako całość.

7a. Ponadto, zarówno wspólna kampania, jak i indywidualne kampanie partii nie będą prowadzone w kraju innego członka Federacji bez jego zgody.

8. Europejska Federacja Partii Zielonych zaprasza zainteresowane Partie Zielonych w Europie do przygotowania i przeprowadzenia wspólnej kampanii do wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004. Zainteresowane partie utworzą Grupę Koordynującą i podejmą decyzję, co do form tej współpracy, jak i jej aspektów finansowych.

Tłumaczenie z ang. Anna Dworakowska dworra@poczta.onet.pl

Źródło: [url=http://www.europeangreens.org]The European Federation of Green Parties[/url]