W dniu 28 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie. Tego samego dnia weszły w życie także dwa rozporządzenia Rady Ministrów z 2 stycznia 2013 r. o zakazie stosowania materiału siewnego 235 odmian modyfikowanych genetycznie kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora, co oznacza, że tych roślin nie można w Polsce uprawiać.

Wprawdzie ustawa o nasiennictwie zezwala na wpisywanie odmian GMO do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Uprawnych, ale aktualnie żadna odmiana nie jest wpisana, co praktycznie oznacza, że materiału siewnego tych odmian nie można wprowadzać do obrotu na terenie Polski. Według informacji z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 24 stycznia 2013 r.1 dotychczas do Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację zmodyfikowanej genetycznie odmiany, a badania i rejestracja trwają około 2-3 lat2. Obecnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów o zakazie uprawy kolejnych pięciu odmian kukurydzy MON810.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który zgodnie z nową ustawą o nasiennictwie jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami, prowadzą kampanię informacyjną „Polska wolna od upraw GMO”3. Informują rolników o zakazie uprawy kukurydzy GMO, grożących karach w wysokości 200% wartości zastosowanego materiału siewnego oraz nakazie zniszczenia tej uprawy.

Dotychczas firma Monsanto informowała w swoich corocznych raportach z monitorowania uprawy roślin GMO o 3000 ha kukurydzy MON810, która była uprawiana we wszystkich województwach południowej Polski4. Także firma KWS GmbH informowała o 90-180 ha uprawach kukurydzy MON8105. Żadna instytucja w Polsce nie znała lokalizacji tych upraw, nie kontrolowała ich, nie prowadziła monitoringu, a rejestry upraw nie były podane do publicznej informacji, jak wymaga tego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie6, ponieważ nie miała odpowiednich instrumentów prawnych.

 

Rośliny GMO uprawia się zaledwie w pięciu (z 27) krajów członkowskich UE. W 2012 r. BASF ogłosił, że wycofuje się z uprawy ziemniaków Amflora w Europie, toteż w 2012 r. kukurydzę GMO uprawiano tylko w Hiszpanii, Portugalii, Republice Czech, Rumunii, Słowacji, a ziemniaków nie uprawiano w żadnym kraju UE. Aktualnie Niemcy, Francja, Austria, Węgry, Grecja, Luksemburg, Bułgaria oraz Polska mają wprowadzone zakazy uprawy roślin GMO.

Więcej informacji: poznajgmo.blogspot.com

 

Dorota Metera

 

 

2 Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych prof. Edward Gacek: „… takich zgłoszeń nie ma, jeśli chodzi o rejestrację. Nie spodziewamy się, że będzie ich bardzo dużo, a jeśli nawet, najwcześniej może to być pod koniec roku. Jeżeli by takie zgłoszenie do badań rejestrowych odmiany GMO nastąpiło, w praktyce odmiana taka może być zarejestrowana dopiero po dwóch, trzech latach. Tak że z pierwszymi rejestracjami odmian GMO w naszym kraju, w naszym rejestrze, możemy się spotkać dopiero za trzy lata.”

4 Post Market Monitoring of insect protected Bt maize MON 8101 in Europe, Biometrical annual Report 2010

6 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG