Federacja Europejskich Młodych Zielonych – (The Federation of Young European Greens, FYEG) została utworzona w 1988 r., w Belgii. Federacja powstała po to, aby zgromadzić młodzieżowe grupy zajmujące się ochroną środowiska z całej Europy, oraz aby osiągnąć obopólne zrozumienie oraz podejmować wspólne przedsięwzięcia mające na celu promowanie bardziej zielonej Europy.

Początki Federacji były dość skromne: w jej skład wchodziło parę organizacji członkowskich, zarówno z Europy wschodniej, jak i zachodniej. Organizacje członkowskie to albo młodzieżowe komórki Partii Zielonych, albo młodzieżowe organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Od tego czasu Federacja znacznie się powiększyła i w jej skład wchodzą obecnie ponad 22 organizacje członkowskie, z najróżniejszych regionów Europy – w sumie ponad 15 000 członków. FYEG jest formalnie funkcjonującą organizacją ustanowioną na mocy belgijskiego prawa, a jej sekretariat mieści się w Parlamencie Europejskim, w Brukseli.

FYEG zazwyczaj organizuje raz do roku oficjalne spotkanie Rady Federacji, podczas którego delegaci wysłani przez organizacje członkowskie podejmują decyzje dotyczące polityk, strategii oraz sprawowania władzy. Na dwuletnią kadencję wybierany jest komitet wykonawczy, składający się z 9 członkiń i członków. W okresie pomiędzy posiedzeniami Radami Federacji, komitet wykonawczy odpowiedzialny jest za przeprowadzenie oraz koordynację zadań organizacyjnych. Komitet wykonawczy nie posiada przywódcy, natomiast nacisk kładziony jest na poziomą strukturę zarządzania oraz równowagę płci.

Każdego roku FYEG realizuje wiele różnorodnych zadań. W dalszym ciągu organizujemy co roku, w różnych częściach Europy, dwa seminaria oraz obóz letni. Spotkania te dotyczą aktualnych zagadnień i umożliwiają dziesiątkom młodych Europejczyków spotkanie się oraz prowadzenie dyskusji w przyjaznej i otwartej atmosferze. FYEG organizuje także Międzynarodowe Spotkania Młodzieży, np. Piknik w Paryżu, który odbył się w maju 1999, kiedy to ponad 1000 młodych Europejczyków zgromadziło się w Paryżu na weedkend aby spotkać się, razem dyskutować, demonstrować oraz wspólnie się bawić. FYEG zorganizowała także alternatywny szczyt w Kolonii, który odbył się równolegle do szczytu G8 oraz spotkania Rady Ministrów UE. Podczas szczytu FYEG przeprowadziła seminarium oraz była zaangażowana w wiele imprez towarzyszących.

Wydajemy także comiesięczny biuletyn (Ecosprinter), w którym przedstawiamy nasz punkt widzenia i informujemy naszych działaczy o przedsięwzięciach planowanych oraz tych, które już się odbyły. Dwa razy do roku publikujemy także magazyn (Ecoplasma), który w głębszy sposób analizuje dany temat, zazwyczaj jest on związany z tematyką ostatniego seminarium. Ponadto, działają listy e-mailowe FYEG dotyczące różnorakich zagadnień oraz projektów wdrażanych w ciągu danego roku. Regularnie uczęszczamy na seminaria oraz spotkania organizowane przez Komisję Europejską, Radę Europy, Europejskie Forum Młodzieżowe (którego jesteśmy pełnoprawnym członkiem), Europejską Federację Partii Zielonych (której jesteśmy obserwatorami) i inne organizacje.

FYEG musi także stawiać czoła problemom. Pierwszy z nich odnosi się do trwałości. Ponieważ życie młodych ludzi nie jest obecnie ustabilizowane (praca, studia, rodzina, itp.), przepływ działaczy jest dość znaczny i w związku z tym następuje ciągła utrata potencjału na jaki składają się umiejętności i doświadczenie. Drugi problem odnosi się do pieniędzy. Naszymi głównymi sponsorami są Komisja Europejska oraz Rada Europy. Pozycje budżetowe na finansowanie organizacji młodzieżowych są coraz mniejsze, podczas gdy wymagania biurokratyczne coraz większe. Pieniędzy starcza nam na opłacenie jednego pełnego etatu. Poza tym, musimy polegać na dobrej woli zapracowanych młodych działaczy z całej Europy.

Pomimo problemów, FYEG jest aktywnie działającą organizacją. Grupa Zieloni w Parlamencie Europejskim była na tyle miła, że udostępniła nam na stałe biuro w Parlamencie Europejskim. Nie da się jednak zaprzeczyć, że FYEG nie realizuje w pełni swojego potencjału jako znacząca siła walcząca na zielonym froncie w Europie. Poprzednie lata uzmysłowiły nam jakie możliwości leżą przed FYEG. Przy większych środkach, większej ilości działaczy oraz większej pomocy materialnej i zachęcie ze strony innych Zielonych organizacji politycznych, wpływ wywierany przez FYEG w przyszłości może być znacznie większy.

Bruksela, luty 2002

Źródło: [url=http://www.fyeg.org]The Federation of Young European Greens[/url]