2003-06-15

W Niemczech Zieloni (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)poparli program reform kanclerza Schroedera

Koalicyjny partner socjaldemokratów (SPD), [url=www.gruene.de]niemieccy Zieloni[/url], poparli kontrowersyjny program gospodarczych i społecznych reform kanclerza Gerharda Schroedera, znany jako Agenda 2010.

Na zakończonym w niedzielę zjeździe partii w Chociebużu (Cottbus) za realizacją programu, przewidującego cięcia wydatków socjalnych, opowiedziało się 90 proc. delegatów. W celu bardziej sprawiedliwego rozłożenia ciężarów reform, Zieloni wezwali do uzupełnienia Agendy 2010 o przywrócenie zlikwidowanego w 1997 roku podatku od osób posiadających większe majątki.

Przewodniczący Zielonych Reinhard Buetikofer powiedział po głosowaniu, że decyzje zjazdu umożliwiają „połączenie zasad sprawiedliwości społecznej z koniecznymi reformami strukturalnymi, które pozwolą na przezwyciężenie gospodarczego kryzysu”.

Zieloni tworzą od 1998 roku, jako mniejszy partner, koalicję rządową z SPD. W wyborach w 2002 r. Zieloni zdobyli 8,6 proc. głosów. W 603-mandatowym Bundestagu mają 55 miejsc.

SPD poparła program dwa tygodnie temu na swym nadzwyczajnym zjeździe w Berlinie. Celem rządu jest uzdrowienie finansów publicznych i przebudowa państwa opiekuńczego, zakładająca m.in. ograniczenia wydatków na cele socjalne.

Agenda 2010 przewiduje zmniejszenie wysokości i skrócenie okresu wypłacania zasiłków dla bezrobotnych oraz obniżenie zapomóg dla osób długo pozostających bez pracy do poziomu zasiłku socjalnego. Nowe przepisy mają wejść w życie dopiero od 2006 r.

Przewidziane są sankcje wobec bezrobotnych unikających podjęcia pracy oraz liberalizacja przepisów chroniących zatrudnionych w małych firmach przed zwolnieniem.

Ograniczeniu mają ulec bezpłatne świadczenia medyczne. Koszty ubezpieczenia chorobowego, ponoszone obecnie po połowie przez pracodawców i pracobiorców, przejmą w całości pracownicy. Oprócz cięć wydatków na cele socjalne program przewiduje dodatkowe dotacje finansowe dla samorządów, zwiększenie nakładów na badania naukowe oraz wzmocnienie prywatnego filaru ubezpieczeń emerytalnych.

Propozycje kanclerza Schroedera spotkały się z ostrą krytyką lewicowego skrzydła SPD oraz związków zawodowych. Krytycy programu uważają, że Agenda 2010 narusza zasady sprawiedliwości społecznej obciążając przede wszystkim gorzej sytuowanych obywateli. Partyjna lewica domaga się podniesienia podatków i zwiększenia zadłużenia publicznego, co ma przynieść poprawę koniunktury.

Zgoda obu koalicyjnych partii SPD i Zielonych umożliwia rządowi rozpoczęcie prac legislacyjnych. Rząd Schroedera zamierza jeszcze przed przerwą wakacyjną uchwalić pakiet ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Pozostałe ustawy wejdą pod obrady Bundestagu we wrześniu.

Koalicja SPD/Zieloni ma po ubiegłorocznych wyborach zaledwie cztery mandaty ponad bezwzględną większość w parlamencie, dlatego uchwalenie ustaw w Bundestagu nie jest jeszcze przesądzone.

Jacek Lepiarz

[url]http://dziennik.pap.com.pl/index.html?dzial=ZAG&poddzial=POLI&id_depeszy=12248151[/url]

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – http://www.gruene.de