W piątek 13 czerwca br. odbyła się ostatnia sesja Konwentu nt. Przyszłości Europy. Wypito okolicznościowego szampana, a 20-21 czerwca Przewodniczący Konwentu Giscard d’Estaign przedstawi wyniki prac przywódcom 25 państw członkowskich i akcesyjnych na Radzie Europejskiej w Salonikach.

Powstało w związku z tym wrażenie, że już po wszystkim. Zajęci byliśmy referendum akcesyjnym, a tu wyskoczyło coś kompletnie nowego: Konwent w Brukseli obradował, opracował i uchwalił nową Konstytucję dla Europy. Nic bardziej błędnego.

Konwent miał za zadanie przygotować propozycję przyszłego traktatu konstytucyjnego. Decyzje o zmianie traktatów Unii podjąć muszą państwa członkowskie, w tym Polska. Oficjalne zakończenie prac Konwentu 13 czerwca 2003 r. jest zaledwie początkiem zmian. Sam Konwent jeszcze przez kilka tygodni w lipcu prowadzić będzie prace redakcyjne, potem na jesieni włoska prezydencja Unii zaprosi wszystkich na Konferencję Międzyrządową. Ile ona potrwa i czy pałeczkę przejąć będą musieli na początku 2004 r. Irlandczycy, tego nie wie nikt.

Także zapisy przyszłej konstytucji nie są ustalone. Mimo tego że na Konwencie zasiadali przedstawiciele rządów, należy się spodziewać, że w trakcie Konferencji Międzyrządowej będą bronili własnych, krajowych interesów bardziej zaciekle, aniżeli na Konwencie.

Organizacje pozarządowe śledzące prace Konwentu dość pozytywnie oceniają wynik jego prac, przy czym są oczywiście różne szczegółowe zastrzeżenia. Te same organizacje wiedzą jednak, że obrona tych zdobyczy Konwentu, w tym przejrzystego i publicznego prowadzenia dyskusji (styl całkowicie obcy Konferencjom Międzyrządowym), będzie wymagało wielkiej mobilizacji społecznej. Mobilizacja ta będzie szczególnie ważna na poziomie każdego kraju i wobec każdego rządu uczestniczącego w Konferencji Międzyrządowej.

Środowisko organizacji pozarządowych w Brukseli od października 2002 r. prowadzi kampanię [url=http://www.bond.org.uk/networker/nov02/act4europe.htm]act4europe[/url], która ma służyć takiej mobilizacji i koordynacji. Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli przekazuje informacje od act4europe do Polski. Jednak poza taką działalnością łącznikową Przedstawicielstwo nie jest w stanie mobilizować środowiska w Polsce.

Znaleźć się musi zatem organizacja czy grupa organizacji, który temat ten chcą pociągnąć. Skoro mowa o przyszłej Konstytucji Unii, dość chyba istotne, co w niej będzie zapisane. A będzie to jeszcze bardziej istotne w momencie, kiedy okaże się, że Rząd RP zdecyduje, że przyjęcie nowego traktatu konstytucyjnego wymaga przeprowadzenia referendum. Rządy Portugalii, Hiszpanii i Francji już się ku temu skłaniają.

Paweł Krzeczunowicz

Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli

[url]http://www.eu.ngo.pl[/url]

PS: Jest oczywiście masa materiałów i dokumentów związanych z Konwentem nt. Przyszłości Europy. Przytaczamy wybór już tutaj. Jedna tylko uwaga – teksty się pod koniec prac Konwentu tak szybko zmieniały, że nie wszystki komentarze sąjuż aktualne :

  • list od delegatów na Konwent zasiadających w grupie roboczej dotycząca spraw społecznych: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/cv00/cv00780en03.pdf
  • ocena niektórych uczestników Konwentu Młodych, zwołanego w lipcu 2002 r.: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/cv00/cv00788en03.pdf
  • Delegat na Konwent, Parlamentarzysta Europejski oraz znany, populistyczny krytyk Unii Europejskiej Jens-Peter Bonde: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/cv00/cv00781en03.pdf
  • polskie organizacje pozarządowe nadal aktywne. oto kontrybucja Forum Młodych Dyplomatów: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/cv00/cv00809en03.pdf
  • Grupa Zieloni/EFA w Parlamencie Europejskim w Konwencie o przyszłości Europy http://www.greens-efa.org/en