Czym jest homofobia?

Homofobia, czyli lęk przed homoseksualnością, który najczęściej przeradza się w agresję i paniczną walkę z wszelkimi przejawami zachowań seksualnych, jest zjawiskiem spotykanym na całym świecie.

Ofiarami homofobii padają osoby, które często są tylko podejrzane o homoseksualne skłonności. Ich autorami zaś są najczęściej osoby, które same chcą wyprzeć się swojej innej niż heteroseksualna seksualności. Homofobia prowadzi do dyskryminacji w życiu codziennym, w prawie, a często jest też wyrażana w postaci tak drastycznych jak gwałty czy morderstwa.

Z homofobią musimy walczyć. Nikt nie może w jakikolwiek sposób dyskryminować kogokolwiek, nawet jeśli ma inną orientację seksualną. Dyskryminacja ze względu na bycie gejem czy lesbijką podlega surowym karom. Niestety w Polsce, jak do tej pory, osób, które odważyły się otwarcie powiedzieć, że są dyskryminowane ze względu na swoją orientację seksualną jest niewiele. Napiętnowanie społeczne, wstyd i zwykły lęk powodują, że homofobia zatacza coraz większe kręgi. Jest obecna w szkole, w pracy, w życiu religijnym, prawie i sferach rządzących.

Dlatego też Kampania Przeciw Homofobii zamierza rozpocząć w naszym kraju walkę z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną.

Najważniejsze cele Kampanii to: edukacja homoseksualna, walka z homofobią, prewencja HIV/AIDS, walka z dyskryminacją w miejscu pracy, zniesienie antygejowskiej legislacji. Aby osiągnąć stawiane sobie cele planujemy przeprowadzić szereg akcji, m.in.: lobbing polityczny, edukacja w szkołach, edukacja osób homoseksualnych, pisanie petycji i wniosków, propozycje legislacyjne, publikacja wydawnictw.

Dlatego też potrzebujemy woluntariuszy, którzy pomogą nam w naszej walce z homofobią. Potrzebna jest każda osoba, która wierzy, że homofobia jest dużym zagrożeniem dla praw człowieka i obywatela.

Razem możemy więcej!

Walcząc o prawa gejów, lesbijek, osób bi i transseksualnych walczymy o prawa człowieka!

O naszą, ludzką godność!

Jeśli czujesz, że jesteś ofiarą homofobii zgłoś się do nas.

W sposób dyskretny postaramy się Ci pomóc.