Europejska Federacja Partii Zielonych reprezentuje partie Zielonych na terenie Europy.

Obecnie w skład Federacji wchodzą 32 partie Zielonych z 29 krajów europejskich.

Federacja usprawnia komunikację pomiędzy partiami członkowskimi, zielonymi parlamentarzystami oraz ministrami.

Koordynuje też zieloną politykę europejską oraz wspiera mniejsze partie Zielonych, w celu wzmocnienia ruchu politycznego Zielonych na terenie całej Europy.

Europejska Federacja Partii Zielonych jest jedną z Federacji Założycielskich Ciała Koordynacyjnego Globalnych Zielonych (Global Green Coordination). Wiele spośród partii członkowskich Federacji uczestniczyło w Zjeździe Globalnych Zielonych w Kanberze, w Australii w kwietniu 2001r.

Źródło: [url=http://www.europeangreens.org]The European Federation of Green Parties[/url]