Książka „Our Bodies, Ourselves” (OBOS) została oryginalnie opracowana w 1970 roku przez Boston Women’s Health Book Collective, a opublikowana kilkukrotnie w USA przez wydawnictwo Touchstone. Od tego czasu w Stanach Zjednoczonych sprzedano 4 miliony egzemplarzy. Książka przeszła 12 reedycji, a ostatnie amerykańskie wydanie pochodzi z 1998 roku i nosi tytuł „Our Bodies, Ourselves for the New Century”. Książkę wielokrotnie nagradzano. Amerykańskie Towarzystwo Biblioteczne uznało OBOS za jedną z najlepszych książek. Jest to obszerna publikacja zawierająca 780 stron formatu 275 x 215 mm, bogata w ilustracje: zdjęcia, rysunki, schematy.

Publikacja cieszy się także ogromną popularnością poza Stanami Zjednoczonymi . Dotychczas książka została opublikowana w 20 językach, w tym w języku Braille’a. Do krajów, które zdecydowały się na swoją adaptację należą miedzy innymi: Włochy, Grecja, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, kraje Południowej Ameryki, Chiny, Rosja, Izrael, Tajlandia, Egipt. W środowiskach kobiecych książka ta zwana jest „biblią kobiecego zdrowia” i uważana jest za najbardziej wpływową książką ostatnich 25 lat.

Stowarzyszenie NEWW-Polska oficjalnie uzyskało już prawa autorskie do publikowania książki w języku polskim. Należy także nadmienić, iż w innych krajach adaptacja książki była wspierana przez autorytety takie jak np. Hilary Clinton.

Również polska publikacja oraz wszelkie materiały i audycje promocyjne zostaną zaopatrzone w stosowne informacje o udziale w projekcie instytucji i osób indywidualnych z całej Polski. Promocja i dystrybucja będzie dotyczyć całego kraju.

Co wyróżnia OBOS spośród innych książek dotyczących zdrowia?

 • „Our Bodies, Ourselves” (proponowany polski tytuł – „Nasze ciała, Nasze życie”) jest przystępnym dla każdej kobiety źródłem informacji o jej zdrowiu fizycznym i psychicznym.
 • Książka informuje także o przedsięwzięciach i organizacjach promujących zdrowie oraz pomagających przejść przez zawiłości polskiego systemu opieki zdrowotnej.
 • Publikacja bazuje na doświadczeniach setek kobiet, a nie wyłącznie wiedzy ekspertów.
 • Książka jest poradnikiem, dzięki któremu bogatsze w wiedzę kobiety mogą rozwijać rodzaj „samopomocy” i „samoochrony”.
 • Książka stanowi nowoczesne, pozbawione seksizmu, rasizmu, i innych uprzedzeń spojrzenie na zdrowie.
 • Książka walczy z medykalizacją kobiecego ciała.
 • Publikacja podkreśla znaczenie wiedzy holistycznej obok konwencjonalnych informacji biomedycznych.
 • W pracę nad adaptacją książki zaangażowane są kobiety i organizacje kobiece, co w istotny sposób jednoczy ich działania, powoduje nawiązanie kontaktów pomiędzy organizacjami, a w końcowym efekcie trwałej sieci polskich organizacji skupionej wokół jednego celu;

Dlaczego po polsku?

W porównaniu z mieszkańcami Europy Zachodniej polskie społeczeństwo charakteryzuje się dużo gorszą kondycja zdrowotną oraz krótszą długością życia. W dużym stopniu dotyczy to kobiet. Nie ma wystarczających, popularnych i ogólnie dostępnych opracowań na temat np. bezpłodności, menopauzy czy chorób kobiecych, takich jak choroby ginekologiczne. Wyjątkowo niski stopień świadomości zdrowotnej występuje w małych miasteczkach i na wsiach. Dodatkowo na taką sytuację nakłada się niewydolność systemu opieki zdrowotnej. Publiczny system opieki zdrowotnej niestety często oferuje usługi o bardzo niskim poziomie. Dodatkowo kobiety skarżą się na brak informacji ze strony lekarzy. Czują się bezradne wobec swoich dolegliwości, a niewiedza często jest powodem wyolbrzymiania skutków choroby. Publikacja zainicjuje, więc dyskusję i krytyczną analizę istniejącego w Polsce systemu opieki medycznej.

Dlaczego wydanie polskiej adaptacji OBOS jest takie ważne?

 • Sektor opieki zdrowotnej jest poddawany procesowi generalnej reformy. Rezultatem tego procesu jest brak jasnych zasad działania nowego systemu oraz zagubienie dużej części społeczeństwa w możliwościach dotarcia do opieki publicznej bądź prywatnej.
 • Reformie towarzyszy brak solidnej wiedzy na temat opieki zdrowotnej, zapobiegania chorobom, systemu leczenia, zdrowego trybu życia. Brak wiedzy powoduje brak zaufania do współczesnego systemu medycznego.
 • Z wielu powodów kobiety nie posiadają wystarczającej ilości informacji na temat ich ciała, seksualności, problemów ze zdrowiem specyficznych dla kobiet. Z powodu pozycji jaką w państwie polskim zajmuje prawica i Kościół Katolicki w szkołach praktycznie nie ma edukacji seksualnej.
 • Polskie społeczeństwo powinno mieć wiedzę na temat nękających współczesne społeczeństwa kryzysów zdrowotnych, takich jak np. epidemia AIDS, nowotwory, dlatego istotna jest prewencja wspomagana przez publiczne debaty i kampanie edukacyjne. Takie kampanie już się rozpoczęły zwłaszcza na temat raka piersi.
 • Konieczne jest upowszechnienie praktycznej i użytecznej wiedzy dostosowanej do potrzeb indywidualnej czytelniczki, której przyswojenie spowoduje zmiany w ogólnym poziomie wiedzy na temat zdrowia oraz zmobilizuje kobiety do otwartości i podzielenia się swoimi doświadczeniami.
 • Konieczna jest zmiana spojrzenia na rolę kobiety w społeczeństwie oraz walka ze szkodliwymi stereotypami, także dotyczącymi zdrowia.
 • Konieczne jest zaangażowanie i zbudowanie krajowej sieci informacyjnej i interwencyjnej złożonej z możliwie szerokiej i różnorodnej grupy kobiet i organizacji kobiecych.
 • Konieczna jest zmiana świadomości kobiet dotyczącej traktowania ich w instytucjach medycznych jak np. gabinety ginekologiczne czy szpitalne oddziały położnicze.

Informacja pochodzi ze strony Stowarzyszenia NEWW-Polska.