Podczas ostatniej edycji programu „Młodzież Kontra” odbyło się spotkanie z reprezentującym PSL Adamem Jarubasem, marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Podczas spotkania Maciej Smykowski z Zielonych, nawiązując do przyznanej PSL-owi antynagrody Złoczyńcy Roku, zapytał, czy partia rozważa możliwość zwrócenia się w stronę odnawialnych źródeł energii. Marszałek odparł, że jest zwolennikiem tzw. gospodarki prosumenckiej, w które jednostka jest zarówno producentem, jak i konsumentem; terminu tego używa się często właśnie w odniesieniu do wykorzystywania odnawialnych źródeł. W tym celu planowana jest budowa pierwszych w Polsce „domów autonomicznych”, produkujących energię na własny użytek. Adam Jarubas powiedział także, że on osobiście nie wierzy w budowę elektrowni atomowej w Polsce. Jest to wypowiedź o tyle ważna, że przedstawiciel PSL, Janusz Piechociński, od szóstego grudnia 2012 roku pełni funkcję ministra gospodarki. Można więc wierzyć, że deklaracja marszałka znajdzie przełożenie na realne rozwiązania.