OŚWIADCZENIE ZIELONYCH GLOBALNYCH

LUTY 2003

Zieloni Globalni popierają poniższe oświadczenie przyjęte przez Komitet Koordynujący Partii Zielonych w Stanach Zjednoczonych, 19 września, 2002 r.

Partia Zielonych w Stanach Zjednoczonych przeciwko planom Stanów Zjednoczonych dotyczących inwazji na Irak

Partia Zielonych w Stanach Zjednoczonych stanowczo sprzeciwia się planom Prezydenta Georga Busha dotyczącym kontynuowania i rozszerzenia operacji wojskowych przeciwko Irakowi. Administracja Busha twierdzi, że inwazja Iraku zwiększy bezpieczeństwo obywateli amerykańskich, ale w rzeczywistości, będzie miała zupełnie odwrotne skutki. Amerykańska wojna przeciwko Irakowi zniweczy dekady postępu, jaki poczyniono w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych i sprawi, że świat stanie się bardziej niebezpiecznym miejscem dla wszystkich.

Stany Zjednoczone nie powinny wszczynać działań zbrojnych przeciwko Irakowi z następujących powodów.

Atak na Irak będzie bezprawny. Stany Zjednoczone muszą przestrzegać najwyższych standardów oraz zasad prawa międzynarodowego, jeśli chcą aby inne państwa także tak postępowały. Rada Bezpieczeństwa ONZ nie zezwoliła na żaden atak zbrojny na Irak za to, że nie wywiązał się z zobowiązania do współpracy z inspektorami rozbrojeniowymi ONZ. W rzeczywistości, żadna z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotycząca Iraku, w tym Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 688 z 1991r., nigdy nie udzieliła upoważnienia dla ustanowienia nad Irakiem stref zamkniętych dla przelotów (ang.: no-fly zones), ogłoszonych jednostronnie przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. Jednakże, te dwa kraje bombardowały Irak w tych strefach codziennie przez prawię dekadę.

Pokojowe środki sprawdzenia czy Irak prowadzi prace nad bronią masowej zagłady nie zostały wyczerpane. Zagrożeniu jakie sprawia Irak należy stawić czoła poprzez wielostronne działania podjęte przez Narody Zjednoczone, a nie przez Stany Zjednoczone działające w pojedynkę.

Siły sprzymierzone/Allies w regionie Iraku sprzeciwiają się planom inwazyjnym Stanów Zjednoczonych. W przypadku akcji zbrojnej Stanów Zjednoczonych, anty amerykańskie nastroje uległyby jeszcze większemu nasileniu. Nastąpiłaby także eskalacja działań terrorystycznych przeciwko obywatelom amerykańskim. Kraje islamskie byłyby mniej chętne do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie strategii antyterrorystycznych.

Obalenie reżimu Saddama Husseina poprzez inwazję Stanów Zjednoczonych raczej nie doprowadzi do powstania w Iraku demokratycznego rządu. Irakijczycy, którzy i tak już cierpieli przez ostatnią dekadę z powodu rezultatów sankcji ONZ, cierpieliby jeszcze bardziej w wyniku powstałego chaosu.

Nie istnieją dowody na to, że Irak bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Irak nie jest powiązany z Al Kaidą lub innymi, aktywnymi obecnie, anty-amerykańskimi organizacjami terrorystycznymi. Nawet jeżeli takie dowody pojawiłyby się, to jednostronne ataki Stanów Zjednoczonych na Irak nie byłyby najbardziej efektywnym, prawnym czy moralnym dostępnym rozwiązaniem.

Wojna przeciwko Irakowi byłby niezwykle kosztowna, a przecież środki są obecnie desperacko potrzebne na walkę z biedą, zarówno w danych krajach jak i globalnie.

Dlatego też apelujemy do współobywateli Stanów Zjednoczonych aby głośno wyrazili swój sprzeciw wobec amerykańskiej inwazji na Irak. Musimy wywrzeć wpływ na Prezydenta oraz Kongres, aby utworzyli prawdziwe podstawy pokoju i bezpieczeństwa poprzez następujące działania:

Współpraca z ONZ w celu przeciwdziałania jakiemukolwiek potencjalnemu zagrożeniu bezpieczeństwa ze strony reżimu Saddama Husseina. Poparcie dla inicjatyw kontroli zbrojeń na całym obszarze Zatoki Perskiej, określonych w Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 687.

Podjęcie konkretnych kroków w celu uwolnienia naszej polityki zagranicznej od wpływów jakie wywiera na nią gospodarcza zależność Stanów Zjednoczonych od energii pozyskiwanej z nieodnawialnych paliw kopalnianych. Zachęcanie do oszczędzania energii oraz przeznaczenie znacznych środków na rozwój energii odnawialnej.

Przeniesienie środków z wydatków wojskowych na cele umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie: czyste powietrze i woda, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej, odpowiednie warunki mieszkaniowe i transport, oraz swobody obywatelskie.

W sumie, kluczowe założenie Partii Zielonych o niestosowaniu przemocy implikuje, że wojna nie jest ani efektywnym, ani uzasadnionym sposobem rozwiązywania konfliktów między państwami. Stany Zjednoczone zajmują na scenie światowej pozycję bezprecedensowej potęgi gospodarczej i militarnej. Powinniśmy zrobić użytek z tej silnej pozycji, starając się osiągnąć bezpieczeństwo i pokój za pomocą sprawiedliwości, a nie zastraszania i zbrojnej destrukcji.

Źródło: [url]http://www.globalgreens.net[/url]