EP07-335 spółki PKP Intercity na stacji Świnoujście

Przedstawiciel portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego Mateusz Penkala korzystając z prawa o dostępie do informacji publicznej zwrócił się do przewoźnika kolejowego PKP Intercity z zapytaniem czy w rozkładzie jazdy na rok 2013/2014 zaplanował uruchomienie pasażerskich przewozów kolejowych do Wisły przebiegających linią 190 na odcinku z Bielska-Białej do Skoczowa, a jeśli tak, to według jakiego rozkładu i w jakich terminach.1 Natomiast jeśli nie, to jak uzasadniają swą rezygnację z organizowania transportu na tym odcinku. Odpowiedź jaką uzyskał była co najmniej dziwna. Otóż przewoźnik poinformowawszy autora zapytania o tym, iż pociągi do Wisły będą jeździć tylko częściowo na linii 190, czyli na odcinku Pierściec – Wisła, gdyż zarządca infrastruktury PKP PLK zdecydował o wyłączeniu linii kolejowej 190 z eksploatacji na odcinku między Bielskiem-Białą a Skoczowem. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, gdyby nie część odpowiedzi dotycząca szczegółów rozkładu jazdy zaproponowanego przez przewoźnika. Otóż odmówił on podania tych informacji uzasadniając to… klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.2

Poziom absurdu sytuacji, w której przewoźnik odmawia pasażerowi podania rozkładu jazdy dawno już przebił poziom sufitu pomieszczenia, gdzie piszę ten tekst. Myślę, że innowacyjność tego rozwiązania nie powinna zostać zmarnowana. Kolejnym etapem mogłoby być zlikwidowanie przez PKP PLK informacji o rozkładach jazdy dostępnych obecnie na dworcach kolejowych zarówno w formie drukowanej jak i udzielanej ustnie. Następnym krokiem – utajnienie cen przejazdów egzekwowane poprzez odmowę przyjmowania płatności gotówką na rzecz regulowania należności przez pasażerów wyłącznie kartą bez udostępniania im kwoty transakcji. I tak aż do spełnienia snu wielu pracowników przedsiębiorstw organizujących transport publiczny, czyli wyeliminowania z przewozów jakiejkolwiek formy udziału pasażerów – tego wybitnie szkodliwego czynnika zakłócającego sprawne funkcjonowanie systemu.

1. Pismo do PKP Intercity S.A., Koleje Śląska Cieszyńskiego
2. Odpowiedź PKP Intercity S.A., j.w.