Początek naszej kampanii referendalnej w Warszawie obfitował w szereg interesujących imprez, w których wzięliśmy udział.Konferencja 24-26 kwietnia 2003 r.

Wystartowaliśmy naszą obecnością na trzydniowej konferencji zatytułowanej „Do Unii po zmiany – zielona przyszłość Unii Europejskiej” zorganizowanej przez fundację Heinricha Boella. Na konferencję przybyło mnóstwo znamienitych zielonych gości, m.in. zieloni parlamentarzyści europejscy: Daniel Cohn-Bendit (współprzewodniczący grupy Zieloni w PE), Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Schroedter.

Z naszych polskich Zielonych – panel dotyczący obszarów wiejskich i rolnictwa prowadzili Dorota Metera i Marek Kryda, panel o sprawiedliwym społeczeństwie rozwijającym się bez wojen prowadził Jacek Bożek, a prelegentem był Dariusz Szwed a w panelu dotyczącym równego statusu kobiet i mężczyzn głos zabrała Sławka Walczewska. W bardzo ciekawym panelu dotyczącym roli UE w polityce światowej prelegentem był Dany Cohn-Bendit oraz redaktor naczelny Gazety Wyborczej – Adam Michnik. Panel o zrównoważonym rozwoju prowadził Radek Gawlik, a ostatni panel dotyczący współpracy organizacji pozarządowych i ich stosunku do polityki prowadził niżej podpisany Jacek Adler. Poziom imprezy był wysoki, były ciekawe wykłady i ciekawa dyskusja. Niestety poziom zainteresowania mediów imprezą pozostawiał nieco do życzenia, ale jak na pierwszą imprezę w całej kampanii odebrano ją bardzo ciepło.

Posiedzenia zarządu i Grupy Referendalnej

Podczas trwania konferencji codziennie obradował zarząd grupy referendalnej w składzie: Jacek Adler, Jacek Bożek, Radek Gawlik, Gabriela Szuba, Sławka Walczewska (w kolejności alfabetycznej). W ostatnim dniu konfy – w sobotę 26 kwietnia 2003 r. odbyło się zebranie Grupy Referendalnej. Na zebraniu dyskutowaliśmy o planach regionów dotyczących kampanii referendalnej.

warszawa@zieloni.org.pl