Program Przeciw Korupcji realizowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Program udostępnia:

1. Raporty z badań wykonanych na własne zamówienia

2. Poradniki i materiały do praktycznego wykorzystania (np. Zeszyty z serii „Ściągawka z demokracji – obywatelski poradnik antykorupcyjny”, „Ściągawka dla Radnego”)

3. Inne materiały – analizy, opracowania, raporty

4. Media o korupcji – wybrane artykuły z prasy

5. Materiały z konferencji i seminariów

Strona Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego http://www.batory.org.pl/korupcja