Fundacja Kobieca eFKa, Fundacja Heinricha Boella, Europejska Federacja Partii Zielonych zapraszają na międzynarodową konferencję

Ruch feministyczny a unijna polityka równego statusu kobiet i mężczyzn

16 – 17 maja 2003, Kraków

„Dom Polonii”, Rynek Główny 14

Program konferencji

16 maja 2003

10:00-11:00 inauguracja konferencji

Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski

Małgorzata Bywanis-Jodlińska, Dyrektor Biura Integracji Europejskiej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Gabriela Szuba, Europejska Federacja Partii Zielonych

Agnieszka Rochon, Fundacja Heinricha Boella

Sławomira Walczewska, Fundacja Kobieca eFKa

11:00-14.00 “Europejska polityka równego statusu kobiet i mężczyzn”

prezentacje i dyskusja

Kathalijne Buitenweg, posłanka Parlamentu Europejskiego, Holandia, „Unia Europejska jako inspiracja dla emancypacji kobiet”

Elisabeth Schroedter, posłanka Parlamentu Europejskiego, Niemcy, “Upowszechnienie idei gender w Unii Europejskiej – oczekiwania w państwach członkowskich”

Brygida Kuźniak, Radna Miasta Krakowa, szefowa Forum Kobiet Unii Wolności, Polska, „Czy po wejściu Polski do Unii Europejskiej zniknie problem dyskryminacji kobiet?”

Justyna Stańczewska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska, „Dostosowania polskie do wymogów Unii Europejskiej – dostosowania prawne i instytucjonalne w dziedzinie równego traktowania kobiet i mężczyzn”

Moderatorka: Sonia Szczepańska

14:00-15:30 przerwa obiadowa

15:30-18:30 “Współczesne strategie feministyczne” – dyskusja panelowa poświęcona aktualnym strategiom feminizmu oraz konfrontacji feministycznych oczekiwań z unijną polityką równościową i sytuacją kobiet w państwach Unii Europejskiej

Niki Kortvelyessy, EFGP, Węgry/Wielka Brytania, Katja Husen, Sojusz 90/Zieloni, Niemcy, Claudia Neusuess, Instytut Feministyczny (Fundacja Heinricha Boella), Niemcy, Barbara Labuda, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Polska, Małgorzata Tarasiewicz, Network of East-West Women, Polska, Agnieszka Grzybek, Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych, Polska

Moderatorka: Sławomira Walczewska

17 maja 2003

10:00-11:00 Heidi Hautala, członkini Parlamentu Fińskiego, Finlandia, „Czy kobiety z

krajów kandydujących odniosą korzyści z członkostwa w UE?”

11:00-12:00 Izabela Jaruga-Nowacka, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska, „Kobiety w zjednoczonej Europie – perspektywy dla Polski”

12:00-13:30 dyskusja: “Kobieca wizja Unii Europejskiej”

13:30-15:00 przerwa obiadowa

15:00-18:00 “Kobiety w europejskich partiach Zielonych: wymiana doświadczeń”, miejsce kobiet i postulatów kobiecych w partiach Zielonych w różnych krajach UE oraz w Europejskiej Federacji Zielonych i polityka Zielonych, dotycząca równego statusu kobiet i mężczyzn – prezentacje i dyskusja

Marian Coyne, Europejska Federacja Partii Zielonych, Szkocja

Lucille Ryan O’Shea, Grupa Kobieca Irlandzkich Zielonych, Irlandia

Elina Hatakka, Zielone Kobiety, Finlandia

Moderatorka: Gabriela Szuba

Fundacja Kobieca eFKa

ul. Szczepańska 3/3, 31-011 Kraków

tel./fax: 12.422-69-73 lub 0601-242-954

e-mail: efka@efka.org.pl