B

E

F

H

K

L

M

N

O

P

R

S

T

Z

 

Nieistniejące:
Fundacja Ecobaltic, Obywatelski Ruch Ekologiczny, Ruch Ekologiczno-Pokojowy „Wolę być”, Sekcja Rowerzystów Miejskich, Społeczny Instytut Ekologiczny, Stowarzyszenie na rzecz Wybrzeża, Stowarzyszenie Pomocy Królikom, Straż Ochrony Przyrody, Zielone Brygady, Zielone Płuca Polski.