rower_rowerEkologiczny Kongres gospodarczy odbędzie się w Katowicach. Skąd w ogóle pomysł na taki kongres? Cóż, Europejski Kongres Gospodarczy już po raz piąty organizowany w Katowicach drenuje tylko kieszenie podatników i stwarza bogatym świetne warunki do bogacenia się jeszcze bardziej.  Oprócz zaangażowania publicznych służb i publicznych pieniędzy w to prywatne przedsięwzięcie promujące prywatna przedsiębiorczość dzieje się niewiele. Zrównoważony rozwój jest rozchwiany, a monetaryści, neoliberałowie i anarcho-kapitaliści uprawiają swoje interesy zapominając o społeczeństwie i środowisku naturalnym. Cztery lata kosztownych spotkań skutkuje absurdalnymi wnioskami:

  1. cały świat idzie w niewłaściwa stronę wybierając odnawialne źródła energii (OZE), tylko Jerzy Hausner wie, że należy walczyć o przywileje dla polskiego węgla…
  2. cały świat zwraca się ku inwestycjom lokalnym i regionalnym ale obszarem inwestycji Jana Kulczyka i jego popleczników będzie… Afryka… Jednak inny świat jest możliwy.

Informacje ogólne: http://ekg.katowice.pl/