5 czerwca w Białowieży przedstawiciele [url=www.undp.org.pl]Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju[/url] (UNDP) podpisali porozumienie o realizacji transgranicznego projektu rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Celem projektu, finansowanego przez UNDP, jest zrównoważony rozwój obszaru Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy przy zachowaniu dziedzictwa naturalnego.

Wartość podpisanego projektu wynosi ponad 830 tys. złotych (230 tys. dolarów). Porozumienie podpisali Ben Slay, Dyrektor Regionalnego Biura UNDP w Bratysławie, Neil Buhne, Stały Przedstawiciel UNDP na Białorusi oraz Colin Glennie, Stały Przedstawiciel UNDP w Polsce w obecności przedstawicieli władz i społeczności lokalnej. Z założenia projekt ten ma trwać dwa lata i ma przygotować grunt pod realizację większych projektów inwestycjnych, a także przyciągnąć finansowanie dla dalszego rozwoju regionu z innych źródeł.

Puszcza Białowieska jest położona na terytorium Białorusi i Polski, łącznie zajmuje 150 000 ha. Najcenniejszym obszarem Puszczy jest Białowieski Park Narodowy z unikalnym na skalę europejską i chronionym starodrzewem i zwierzętami, takimi jak żubr czy bocian czarny. Ten obszar naturalnego i kulturowego dziedzictwa dwóch narodów (białoruskiego i polskiego) boryka się jednak z poważnymi problemami rozwojowymi, wysokim bezrobociem, niską stopą życiową mieszkańców. Projekt UNDP ma za zadanie pobudzić rozwój społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu i promocji walorów środowiskowych regionu jednak bez szkody dla samej Puszczy Białowieskiej.

Projekt rozwoju Puszczy łączy w sobie dwa główne obszary działania organizacji UNDP w Polsce: dobre zarządzanie i ochronę środowiska. Programy Narodów Zjednoczonych są obecne nie tylko w najmniej rozwiniętych regionach Polski, ale także w sąsiadujących z Polską krajach (na Białorusi, Litwie, Słowacji, Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej).