Kaskada Dolnej Wisły

Zaczęło się od Włocławka…

Zbudowany 30 lat temu stopień wodny we Włocławku stanowi jedyną przeszkodę w naturalności korytarza ekologicznego Wisły na dolnym i środkowym odcinku rzeki. Planowany jako jeden ze stopni kaskady stanowi teraz ogromne zagrożenie budowlane i ekologiczne. Erozja denna poniżej stopnia Włocławek osiągnęła już 3,5 metra. Osady denne na dnie zbiornika stanowią pozostałości ściekowe, które nazywane są „bombą ekologiczną”.

Aby rozwiązać problem istniejącej tamy we Włocławku wielu ekologów i naukowców mówi o potrzebie rozebrania tego stopnia. Wiązałoby się to z wieloma problemami, lecz jest to możliwe do realizacji. Wymaga to jednak odważnych i dalekowzrocznych decyzji politycznych.

Realizacja projektu Kaskady Dolnej Wisły miałaby bardzo poważne konsekwencje, przekształcając strukturę przyrodniczą Doliny Dolnej Wisły i zaburzając jej dotychczasowe funkcjonowanie. Zmiany dotknęłyby najbardziej te z elementów i cech tego układu przyrodniczego, które stanowią o jego wyjątkowości w skali kraju i Europy.

Wybudowanie Kaskady Dolnej Wisły zniszczyłoby w Wiśle to, co prawie wszyscy naukowcy uważają za najcenniejsze: koryto naturalnie płynącej, roztokowej rzeki z występującymi unikalnymi siedliskami lasów łęgowych oraz innych naturalnych zbiorowisk roślinnych z występującymi na tych terenach, często objętymi ochroną, gatunkami fauny. Zaburzona zostałaby także funkcja jednego z najważniejszych korytarzy ekologicznych w Europie.

Następna będzie Nieszawa?

Od kilku lat lobby hydrotechniczne stara się przeforsować ideę budowy kolejnego stopnia wodnego w Kaskadzie Dolnej Wisły. Miejscowością, którą wybrano na projektowaną budowę jest Nieszawa pomiędzy Włocławkiem, a Toruniem.

Z powodów czysto politycznych, a nie technicznych lansuje się budowę tamy w Nieszawie, jako jedynej drogi do rozwiązania problemu istniejącego stopnia wodnego we Włocławku. Uwagi naukowców związanych z Polskimi i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi spychane są na plan dalszy jako niemożliwe do realizacji.

Więcej informacji na stronie Klubu Gaja http://www.klubgaja.pl