Kontakt do koordynatora partii w regionie Łódzkim:

Krzysztof Wychowałek

e-mail: lodz@zieloni.org.pl

tel. (42) 6320311 lub 0502 514964

dyżury w siedzibie Fundacji FEER przy ul. Więckowskiego 33 pok. 310 w każdy czwartek od godz. 17:30 do 18:30