Czym jest edukacja humanitarna?

Prawie każdy nauczyciel, rodzic czy opiekun chciałby, żeby wychowywane przez niego dzieci wyrosły na ludzi dobrych, wrażliwych na drugiego człowieka, solidarnych w potrzebie, otwartych i tolerancyjnych.

W obecnym świecie takie wychowanie dzieci nie jest łatwe. W pogoni za pieniędzmi zapominamy często o rzeczach najważniejszych. Równocześnie konsumpcyjny i egoistyczny model życia, z którym nasze dzieci spotykają się codziennie, przyciąga je. Dlatego ważne jest, aby w sposób systematyczny wzmacniać w dzieciach i młodzieży naturalną chęć czynienia dobra. Uważamy, że jest to powinność każdego wychowawcy.

Edukacja humanitarna prowadzona przez Polską Akcję Humanitarną jest wychowaniem prospołecznym, którego celem jest kształtowanie postawy otwartości i solidarności z drugim człowiekiem.

Więcej na stronie PAH: http://www.pah.ngo.pl/3208.html