‘Energia jądrowa daje ci czystsze pranie’ – zdanie to brzmi coraz bardziej niczym puste hasło reklamowe. Czy energia jądrowa może przyczynić się do obniżenia emisji CO2 i uniknięcia zmian klimatycznych?

Jan Willem Storm van Leeuwen wyjaśnia fakty w imieniu partii GroenLinks w Unii Europejskiej. Jego badania pokazują, że to tzw. ‘czyste źródło energii’ nie jest w stanie sprostać stawianym przed nim wymaganiom.

Broszura ta analizuje dwa wskaźniki – emisje gazów cieplarnianych oraz czas odzysku energii, aby zdemaskować mit, że energia jądrowa jest czystym źródłem energii.

Energia jądrowa zawiodła. Odnawialne źródła energii oraz programy oszczędzania energii to jedyne dostępne rozwiązania dla problemu zmian klimatycznych, zarówno w przypadku bogatych narodów, jak i krajów rozwijających się.

GroenLinks w Unii Europejskiej

październik 2000

Publikacja wydana przez Fundację GroenLinks w Unii Europejskiej /Grupa Zieloni/Wolny Sojusz Europejski jest dostępna pod adresem [url]http://www.antenna.nl/wise/537/gl/#fore[/url]