Spotykamy się na Raszyńskiej 32/44 klatka IX w siedzibie Społecznego Instytutu Ekologicznego http://www.sie.most.org.pl; co dwa tygodnie, we wtorki – w sprawie najbliższego spotkania kontaktuj się z Szymkiem Sieniarskim szymon@bore.most.org.pl. Zapraszamy!