W Polsce w 2012 roku przodownikami w wydzielaniu dwutlenku siarki były województwa Śląskie i Małopolskie. Jednak, aby zmienić sytuację, małopolscy radni przegłosowali zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Jest to pierwsze w Polsce miasto podejmujące takie kroki.

502px-the_rural_stovesmokypollutiontamilnadu-230To jest uchwała podejmowana dla Krakowa, dla krakowian i turystów odwiedzających miasto (…). Z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera w mieście kilkaset osób rocznie-musimy mieć tego świadomość – mówił Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Jest to jedno z działań w ramach akcji „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Z założeń programu wynika, że w ciągu najbliższych 10 lat, jakość powietrza w Małopolsce ma być zdecydowanie lepsza.

Ponad 80% pyłu PM10 pochodzi z domowych pieców i małych kotłowni. Ustawa wchodzi w życie 1 września 2018 roku. Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, w którym wprowadzono takie zasady, natomiast w innych miastach Europy nie jest to coś nowego. Po tym, jak w Londynie unoszący się w powietrzu smog spowodował ofiary śmiertelne, zabroniono używać węgla już w latach 60.

Aktualnie trwa pięcioletni okres przejściowy między starymi przepisami, a nowymi. Zamiast węgla, drewna i ciężkiego oleju opałowego, można będzie używać lekkiego oleju opałowego, instalacji na prąd, gaz lub korzystać z ogrzewania miejskiego. Władze Krakowa zapewniają sfinansowanie wymiany pieców.

Ponadto obowiązuje program dopłat dla najuboższych, którzy to, w ramach tego programu, otrzymają zwrot różnicy między dotychczasowymi rachunkami za węgiel i drewno, a przyszłymi za olej czy też gaz. Program ma trwać 9 lat, a jego koszt przewidziany jest na około 6,4 mln złotych.

Ogrzewanie mieszkań drewnem jest tak samo szkodliwe dla środowiska, jak węglem, jednak od uchwały obowiązuje jeden wyjątek. Radni nie pozbawiają nas możliwości spędzania krakowskich wieczorów przy kominku, z którego unosi się zapach palonego drewna.