Celem kampanii „Szynobusy dla gmin”, organizowanej przez Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej (SSKS) i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., we współpracy z Grupą PKP S.A., jest promocja nowoczesnego regionalnego transportu kolejowego, poprzez:

 • zachęcanie pasażerów oraz potencjalnych pasażerów do korzystania z transportu kolejowego,
 • budowanie pozytywnego wizerunku transportu kolejowego tak pasażerskiego jak towarowego,
 • zachęcanie jednostek administracji państwowej i samorządowej do aktywnego wykorzystywania kolei w realizowaniu zadań transportowych: województw, powiatów i gmin,
 • lobbowanie u przedstawicieli świata polityki zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym o przychylność i współpracę w zakresie odbudowywania zaufania i potencjału kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,
 • przekonywanie środowisk biznesowych do korzystania i inwestowania w kolej jako optymalnego środka transportu,
 • wskazywanie niewątpliwych zalet kolei takich jak: bezpieczeństwo komunikacyjne, niezawodność i przyjazność środowisku naturalnemu.

  Stowarzyszenie Sympatyków

  Komunikacji Szynowej

  ul. Witolińska 5/39

  04-185 Warszawa

  Prezes Jacek Poniewierski

  tel. 0603-292-526

  e-mail: jponiewierski@plusnet.pl

  Więcej informacji http://www.pkp.com.pl (aktualności)