Na całym świecie każdego roku w wyniku działalności człowieka bezpowrotnie giną tysiące gatunków zwierząt i roślin. Ważnym czynnikiem powodującym zagrożenie dla rzadkich gatunków jest niekontrolowany handel. Zwierzęta są albo zabijane dla cennych części ich ciała (słonie, nosorożce) albo chwytane i przewożone do dalekich krajów ku uciesze kolekcjonerów. Taki los spotyka przede wszystkim egzotyczne ryby, kolorowe ptaki, gady i płazy. Nie wszystkie gatunki rozmnażają się w niewoli, dlatego aby zaspokoić wymagania konsumentów odławia się coraz to nowe osobniki. Przewożone w fatalnych warunkach giną masowo – na 10 zwierząt przeżywa tylko jedno. Te które ocaleją, do końca swoich dni skazane są na więzienie w klatce czy akwarium.

W celu ograniczenia handlu zwierzętami zagrożonymi wyginięciem większość krajów (w tym Polska) podpisało tzw. Konwencję Waszyngtońską, która nakłada liczne ograniczenia na przewożenie zwierząt przez granice

Po kontroli łódzkiej giełdy zoologicznej przeprowadzonej w lutym 1999 roku, policja zatrzymała siedem osób podejrzanych o łamanie ustawy o ochronie zwierząt. Tymczasowo umieszczono w ogrodzie zoologicznym prawie pięćset zwierząt (głównie żółwi stepowych) o łącznej hurtowej wartości około 30.000 złotych (z powodu chorób i złych warunków, w jakich były utrzymywane przez handlarzy, przeżyła tylko połowa zwierząt). Po wielomiesięcznym procesie, sąd uniewinnił oskarżonych ze względu na brak w owym czasie szczegółowych przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie zwierząt.

Średnio na dziesięć przewożonych zwierząt, tylko jedno przeżywa.

W 1998 r. celnicy udaremnili przywóz do Polski ponad 250 okazów chronionych konwencją, w tym 64 żywych. W 1999 r. było to już ponad 500 (w tym 300 żywych), w 2000 r. – 1750 (w tym 1200 żywych). Gatunki podlegające ochronie najczęściej przemycane są do Polski drogą lotniczą. Celnicy zwykle znajdują zwierzęta martwe. W 2002 r. na Okęciu odnotowano 52 próby przemytu 215 chronionych okazów. W 2003 r. już wykryto 28 takich przypadków. W przesyłkach pocztowych znaleziono ponad 100 spreparowanych skorpionów i 30 pająków ptaszników. Poza tym w paczkach przesyłano ponad 300 motyli, chrząszczy, pluskwiaków.

Więcej: http://www.cites.pl/index.php?menu=kampania