Przejrzystość działania, przestrzeganie standardów prawnych i społecznych, sprawne zarządzanie i łatwość kontaktu — to cechy, które stanowią o dobrym funkcjonowaniu każdej organizacji pozarządowej. Wie o tym każdy działający w NGO. Jednak często zdarza się, że w codziennej działalności niektórym z nas brak czasu lub wiedzy, jak efektywnie i szybko wdrożyć te cztery kluczowe elementy w życie. Paradoksalnie — walcząc o przyjazne obywatelowi standardy działania administracji publicznej, sami zapominamy w jasny i przystępny sposób publikować informacje na temat naszej działalności. W takiej sytuacji nieocenioną pomocą dla organizacji staje się utworzenie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. BIP organizacji to najwygodniejsza forma podania w sposób jasny, przejrzysty i wystandardyzowany wszelkich wiadomości na temat naszych dawnych i bieżących działań, naszej dokumentacji i spożytkowania przez nas funduszy otyrzymywanych na działalność pożytku publicznego.

Takie właśnie strony BIP dla śląskich organizacji pozarządowych powstały dzięki projektowi „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”. Projekt został zrealizowany w ramach współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z Katowic. W projekcie uczono zakładania i prowadzenia strony BIP, a jednocześnie pomagano organizacjom w dostosowaniu się do obowiązujących wymagań formalno-prawnych.

W ramach projektu udostępniona została ostatnio opracowana przez realizatorów projektu publikacja „Standardy Funkcjonowania Organizacji Pozarządowych” pod redakcją Tomasza Papaja. Obecnie publikacja nie jest jeszcze dostępna w formacie PDF, jednak można zapoznać się z treścią płyty opracowanej na jej podstawie. Odpowiednie pliki dostępne są na serwisie Dropbox. Publikacja obejmuje tematy od wewnętrznej struktury organizacji po etykę działania.

Wraz z publikacją utworzony został schemat strony BIP dla organizacji pozarządowych oraz instrukcje dotyczące jego zastosowania. Dokumentacja dotycząca schematów BIPnij jest dostępna dla wszystkich do ściągnięcia z serwisu Dropbox i Google Drive.