SPROSTOWANIE

W Tygodniku Newsweek (nr 44, 2.11.2003) ukazał się tekst pióra Amelii Łukasiak i Piotra Zarebmy pod tytułem „Barwy Zielonych”. W tekście tym znalazły się niezgodne z prawdą następujące twierdzenia:

Podkreślają że w cztero osobowym zarządzie partii nie ma przedstawiciela homoseksualistów.” – wypowiedź ta zawiera dwie istotne nieścisłości. Po pierwsze zarząd partii liczy s z e ś ć osób, a po drugie n i k t z zarządu partii nie wypowiedział n i g d y takich słów.

Liderzy podjęli już próbę wyciszenia obecności homoseksualistów w szeregach partii” –

w statucie partii istnieje osobny zapis o tzw. Radzie Mniejszości której zadaniem jest zajmowanie się sprawami grup dyskryminowanych, nie ma mowy o „wyciszaniu” czy spychaniu kwestii mniejszości.

Marcin Cieślak

Rzecznik Prasowy

Zieloni 2004

rzecznik@zieloni.org.pl

0604.330769