Zawiadomienia o tym spotkaniu swoich znajomych. Jeśli należycie do jakiejś organizacji wyślijcie wiadomość na listę mailingową

Przyłączenia się do organizacji spotkania! Jestem fatalną(!) organizatorką i bardzo potrzebuję pomocy!

Do kogo adresowane jest grupa młodych zielonych:

1. do młodych i czujących się młodo – może kiedyś ustalimy konkretne ramy wiekowe, na razie można powiedzieć, że ogólnie do studentów i uczniów szkół średnich.

-do ludzi już zaangażowanych w jakąś działalność, najczęściej wolontariat w organizacji poza rządowej

-do osób poszukujących zaangażowania, chcących znaleźć grupę ludzi z którymi będą się czuć dobrze i mogli działać społecznie

-do osób chcących spotkać się co jakiś czas i podyskutować w grupie ludzi o podobnym nastawieniu

Dlaczego warto zorganizować grupę młodych zielonych:

1. Bo jest dużo do zrobienia!

2. Bo bardzo miło jest się spotkać raz na jakiś czas w gronie ciekawych osób, o podobnych poglądach.

3. Bo niesie to za sobą możliwość poznania i przynależenia do międzynarodowych organizacji skupiających podobne grupy

Konkretne propozycje!!!

-integracja

-wymiana doświadczeń pomiędzy osobami pracującymi w różnych organizacjach pozarządowych

-stworzenie sieci informacji i współpracy – centrum wolontariatu działa niezwykle ślamazarnie, zdarza się, że ludzie nie otrzymują żadnej propozycji przez pół roku, a przecież wolontariusze są potrzebni. Zorganizowanie kiedyś społecznego centrum wolontariatu to wielkie wyzwanie, ale na początku możemy się organizować na mniejszą skalę.

-organizowanie szkoleń. Osoby, które już coś robią mogą przekazywać swoje umiejętności dalej

-organizowanie happeningów jako form protestu

-stworzenie namiastki uniwersytetu ludowego. Tworzenie alternatywnej edukacji, która bardzo potrzebna jest w takim mieście jak Warszawa.

-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, które w wielkich osiedlach staje się co raz częstsze, a któremu można przeciwdziałać można bardzo skromnymi działaniami

-integracja na poziomie krajowym i europejskim. Także w innych miastach tworzą się grupy młodych zielonych, poznanie się na wzajem będzie przyjemne i pożyteczne. Na poziomie europejskim możemy przyłączyć się do federacji młodych zielonych. Organizują oni dużo szkoleń i wyjazdów, a że korzystają z funduszy unijnych, to większość organizowanych przez nich atrakcji jest w pełni dofinansowana.

-stworzenie forum wymiany poglądów. W przyszłości może na tyle znaczące, żeby nasz głos był słyszalny. Organizowanie spotkań i dyskusji z ciekawymi dla nas osobami i z innymi grupami, np. z młodzieżówek partii odmiennych poglądowo.

Jaki to ma związek z partią Zielonych?

Dzięki związkowi z partią zielonych możemy oprzeć się na stosunkowo stabilnej strukturze organizacyjnej, liczyć na pomoc np. przy pisaniu statutu (jeśli taki byśmy chcieli stworzyć) , korzystać ze strony internetowej itp. Być rozpoznawalnym – zieloni są już rozpoznawalnym symbolem i organizacją na którą można się powołać coś organizując lub kogoś zapraszając.

Większość ludzi należących do zielonych działało przedtem w ruchu pozarządowym, stworzyli partię w oparciu o wartości wypracowane w tej pracy. Organizując grupę młodych zielonych chcemy się oprzeć na wartościach zawartych w Zielonym Manifeście.

Jednak grupa młodych zielonych to nie partia, co oznacza między innymi, że nie każdy chcący do niej należeć musi zgadzać się ze wszystkim co zostało w manifeście zawarte. Tu będzie miejsce na więcej dyskusji, na wyrażanie wątpliwości i przede wszystkim działania o innym charakterze.

Forma w jakiej zaistnieje grupa młodych zielonych zależała będzie od uczestników kolejnych spotkań. Nic nie jest narzucone z góry, są tylko propozycje, bo od czegoś trzeba zacząć.

Pozdrawiam

Agnieszka Bugaj