Warszawa, 26 października 2003

ENERGETYKA ZRÓWNOWAŻONA ZAMIAST ATOMOWEJ

POLSCY ZIELONI PRZECIWKO PLANOM BUDOWY

ELEKTROWNI ATOMOWEJ W BLAHUTOVICACH.

Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu ogłosiło plan polityki energetycznej, przewidujący budowę elektrowni jądrowej w Blahutovicach przy granicy z Polską.

My, Zieloni 2004, sprzeciwiamy się planom forsowanym przez czeskie lobby atomowe, jako niebezpiecznym i niepotrzebnym. Popieramy głos czeskiej Partii Zielonych, organizacji pozarządowych oraz większości czeskiego społeczeństwa w tej sprawie.

Elektrownia atomowa w Blahutovicach jest rozwiązaniem drogim, marnotrawnym, niebezpiecznym, także dla nas. Jest reliktem przestarzałego modelu myślenia o energetyce. Nowoczesna energetyka opiera się na zasadach:

• unikania marnotrawstwa, promowania oszczędności;

• wykorzystywania bezpiecznych, odnawialnych źródeł energii;

• decentralizacji: „lokalna produkcja – lokalna konsumpcja”.

Gospodarka europejska dysponuje nadmiarem energii elektrycznej i nadmiarem mocy szczytowej. Posiada także głębokie rezerwy energetyczne w postaci możliwej poprawy gospodarności: zamiast inwestować w nowe elektrownie należy inwestować w ograniczanie strat i w oszczędność. Jedna zaoszczędzona megawatogodzina bywa nawet 100-krotnie tańsza od wyprodukowanej. W Polsce termo-modernizacje budynków z powodzeniem od kilkunastu lat zastępują budowę nowych elektrociepłowni. W wypadku Czech jest podobnie, co podkreśla też alternatywny program energetyczny, jaki zaproponował czeski minister środowiska, Libor Ambrozek. Czechy mają olbrzymią nadprodukcję energii (ok. 1/3 jest eksportowana) a nadmiar prowokuje zawsze do marnotrawstwa.

Polskie społeczeństwo ma prawo do bezpieczeństwa. Elektrownia jądrowa tak blisko granicy to realne zagrożenie. Istnieje nierozwiązywalny problem odpadów jądrowych a także transportu paliwa jądrowego. W dobie terroryzmu sam obiekt elektrowni musi być traktowany jako bardzo poważne zagrożenie. Tymczasem istnieją inne sposoby poprawy bilansu energii: bezpieczne, wielokrotnie tańsze, gwarantujące korzystniejsze następstwa społeczne. Popieramy programy oszczędnościowe, wprowadzanie energetyki opartej o źródła odnawialne, upowszechnianie mikrogeneracji energii i systemów skojarzonych: elektryczno-cieplnych.

Wielkie elektrownie oparte o paliwa kopalne, dotowane przez państwo w sposób jawny, lub ukryty, to obraz energetyki, która musi ustąpić. Nowe myślenie o energetyce, to mnogość lokalnych rozwiązań dostosowanych do lokalnych potrzeb. Takie podejście jest korzystniejsze dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Niedawne awarie scentralizowanych systemów energetycznych w USA i we Włoszech pokazały, że ze ślepej uliczki trzeba się wycofywać szybko.