Warszawa, 5.10.2003

NIE CHCEMY UMIERAĆ ZA NICEĘ

STANOWISKO PARTII ZIELONI 2004 W SPRAWIE PROJEKTU KONSTYTUCJI EUROPEJSKIEJ

My, Zieloni 2004, opowiadamy się za preambułą Konstytucji UE bez odwołań do chrześcijaństwa, oraz popieramy rzymski projekt Konstytucji jako bardziej demokratyczny i lepszy dla polskiego społeczeństwa.

Stajemy się obywatelami Europy. Powstaje pierwsza w historii ludzkości ponadnarodowa konstytucja.

Nowoczesne społeczeństwa demokratyczne żyją w państwach neutralnych światopoglądowo. Religijność jest prywatną sprawą obywateli a wolności religijne są chronione przed ingerencją państwa. Ludzie o różnych światopoglądach żyją we wzajemnej tolerancji i żadna z grup nie domaga się, aby to jej poglądy były wmontowane w system prawa powszechnego. Takiej Europy chcemy: tolerancyjnej i neutralnej światopoglądowo.

Nowy, rzymski projekt konstytucji europejskiej jest bardziej demokratyczny, a za to mniej biurokratyczny, w porównaniu z nicejskim. Nie ma w tej sprawie konfliktu: Polska – Europa. Jest konflikt: obywatele – rządowa biurokracja. Podczas gdy w olbrzymiej większości państw europejskich społeczeństwa zobowiązały swoje rządy do popierania wariantu bardziej demokratycznego, rząd polski ponad naszymi głowami broni wariantu biurokratycznego. W szumie informacyjno-propagandowym ginie najważniejszy fakt: to wariant rzymski, a nie nicejski, daje Polsce większą siłę głosu w Europejskim systemie decyzyjnym.

To nieprawda, że Polska jednym głosem popiera zapis o wartościach religijnych i biurokratyczne rozwiązania nicejskie. My, Zieloni, a wraz z nami znaczna część polskiego społeczeństwa, jesteśmy za Europą demokratyczną, tolerancyjną i neutralną światopoglądowo.

Rada Krajowa

Zieloni 2004