Nowa Ustawa o świadczeniach rodzinnych zlikwiduje Fundusz Alimentacyjny. Osoby, które chcą poprzeć protest organizacji kobiecych zapraszamy przed Sejm na pikietę – we czwartek 13 listopada, godz.11.00 – 12.00.