Poniżej zestawienie najważniejszych źródeł informacji o prawie ochrony środowiska w Polsce.

Ministerstwo Środowiska

Informacje na temat prac legislacyjnych w Ministerstwie Środowiska znajdują się na stronie http://www.mos.gov.pl/1prace_legislacyjne/index.shtml :

• aktualny stan prac legislacyjnych;

• projekty aktów prawnych – do konsultacji;

• projekty aktów prawnych – po konsultacjach;

• karty rozbieżności;

• ocena skutków regulacji;

• inne dokumenty (m.in. opis zasad konsultacji społecznych dokumentów powstających w Ministerstwie Środowiska).

Sejm RP

Pełna baza projektów ustaw, uchwał oraz innych dokumentów skierowanych do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znajduje się pod adresem http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_osz.htm . Na stronie tej można także znaleźć:

• plan pracy komisji oraz składy komisji i podkomisji

• biuletyny z posiedzeń KOŚZNiL opisując przebieg dyskusji nad każdym dokumentem skierowanym do Komisji.

Wszystkie projekty ustaw w dziedzinie ochrony środowiska, dotyczące dostosowania prawa w Polsce do prawa Unii Europejskiej, są kierowane do [url=http://www.sejm.gov.pl/komisje/www_eur.htm]Komisji Europejskiej[/url] z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Konieczne jest zatem monitorowanie prac obu Komisji.

Senat RP

Senacka [url=http://www.senat.gov.pl/k5/senat/komisje/KOS.htm] Komisja Ochrony Środowiska[/url] rozpatruje wszystkie projekty ustaw dotyczące środowiska, zatem w większości te, które były wcześniej rozpatrywane przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu ale także inne, skierowane do Komisji podczas posiedzeń Senatu.

Projekty ustaw w dziedzinie ochrony środowiska, dotyczące dostosowania prawa w Polsce do prawa Unii Europejskiej, są rozpatrywane na posiedzeniach wspólnych [url=http://www.senat.gov.pl/k5/senat/komisje/KSZ.htm] Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej [/url] i Komisji Ochrony Środowiska

Źródła informacji nt. prawa ochrony środowiska w Internecie (alfabetycznie)

• Centrum Prawa Ekologicznego http://cpe.eko.org.pl/,

• Instytut Ochrony Środowiska – „Indeks aktów prawnych związanych z ochroną środowiska w Polsce” http://www.ios.edu.pl/cgi-bin/a_plen.cgi ,

• Internetowy Serwis Prawniczy Domu Wydawniczego ABC

http://www.abc.com.pl/serwis/serwis.htm ,

• Kancelaria Premiera Rady Ministrów http://www.gpkprm.gov.pl/mm ,

• Ministerstwo Środowiska -Aarhus http://www.mos.gov.pl/aarhus ,

• Polski Serwer Prawa http://www.prawo.lex.pl ,

• Poradnik Prawny – Zielona Brama http://www.eko.org.pl ,

• Portal Prawny http://www.prawonet.pl ,

• Prawo i Środowisko – kwartalnik http://www.maxpress.pl ,

• Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska http://www.ekoinfo.pl

Przygotowanie:

[url=http://www.szwed.zieloni2004.pl/infopage.php?id=25]Dariusz Szwed, Zieloni 2004[/url]