Partia Zieloni wczoraj ogłosiła oświadczenie w sprawie awarii przepompowni w Gdańsku.

Zatoki Gdańskiej przez tysiące ton ścieków komunalnych, zwracamy się do władz Miasta Gdańska z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące działań Sztabu Kryzysowego w trakcie awarii, przyjętych metod likwidacji szkód, a także planów zapobiegania podobnym awariom w przyszłości.
Partia Zieloni Region Pomorze nie odnosi się do bezpośrednich przyczyn katastrofy – jest to rola prokuratury, która ustala te przyczyny i sprawdza, czy podjęte przez załogę przepompowni ścieków na Ołowiance działania były prawidłowe i zgodne z procedurami. Jesteśmy zainteresowani działaniami i decyzjami leżącymi po stronie Miasta Gdańska.

brzeg nad zatoką gdańską
foto: Almondox (cc-by 3.0) https://commons.wikimedia.org

Zieloni domagają się wyjaśnienia na temat przepompowni w Gdańsku. Dokładnie domagają się informacji na temat:
1. Zasięgu już zaistniałych szkód i ich skutków środowiskowych,
2. Monitoringu stanu wód Zatoki i rozchodzenia się zanieczyszczeń w nadchodzących tygodniach,
3. Elementów mogących pośrednio przyczyniać się do awarii, należących do miasta, takich jak: sposób nadzoru nad spółką Saur Neptun Gdańsk, plan działania na wypadek awarii, stan infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gdańsku.
4. Powołania miejskiej komisji do spraw zbadania przyczyny awarii w przepompowni ścieków na Ołowiance oraz przedstawienie jej składu, kompetencji i zakresu działań. Wnioskujemy o włączenie do prac komisji trójmiejskich przyrodników, naukowców i środowiska organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, a także ekspertów Partii Zieloni.
Żądamy również od Prezydenta jako przedstawiciela miasta Gdańska, które posiada udziały w spółce Saur Neptun Gdańsk:
1. Wszechstronnej prezentacji działań dotyczących neutralizacji zanieczyszczeń, które wpłynęły do Zatoki Gdańskiej,
2. Informacji o kosztach likwidacji szkód, które poniesie miasto,
3. Informacji o tym, w jaki sposób kwota odszkodowania za awarię zostanie wykorzystana dla poprawy stanu środowiska Zatoki Gdańskiej.

W dobie gwałtownych zmian klimatu, których skutkiem są coraz częstsze ulewy i podtopienia, dostrzegamy potrzebę pilnej dyskusji, jak zwiększyć przepuszczalność uszczelnionych powierzchni miejskich i zdolność do retencji wody poprzez zadrzewienia i zakrzaczenia, w ramach planu adaptacji miasta do zmieniających się warunków klimatycznych.

Skutki awarii w postaci skażenia środowiska naturalnego, w tym w szczególności wód Zatoki Gdańskiej dotyczyć mogą znacznego obszaru województwa pomorskiego. Wnioskujemy do Wojewody i Marszałka województwa pomorskiego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekologiczne w naszym regionie o kompleksową analizę systemu kontroli i stanu oczyszczalni zrzucających wody pościekowe do Zatoki Gdańskiej i przedstawienie raportu z wyników tych analiz.

Dodatkowo Partia Zieloni zwróci się do Naczelnej Izby Kontroli o kontrolę wydatkowania funduszy publicznych, prawidłowości systemów zarządzania i nadzoru nad pracą oczyszczalni ścieków w aglomeracji gdańskiej zarówno pod kątem ich stanu technicznego, standardu rozwiązań technicznych, bezpieczeństwa pracy, jak i procedur na wypadek awarii.

Ze względu na powszechnie znany bardzo zły stan ekologiczny Zatoki Gdańskiej uważamy, że istotną częścią raportu powinny być badania stanu czystości zrzucanych wód po ściekowych, zawartości metali ciężkich i związków chemicznych niszczących środowisko Zatoki.

dr Monika Bernatowicz
rzeczniczka prasowa
Partii Zieloni – Koło Pomorze

Źródło: https://partiazieloni.pl/gdansk-zieloni-chca-wyjasnien-po-awarii-przepompowni-sciekow/