Agenda:

1. Sprawozdanie z prac Rady i Zarzadu Kola.

2. Wybory uzupelniajace na stanowisko Wspolprzewodniczacej.

3. Wybor Pelnomocnika Wyborczego.

4. Przyjecie Deklaracji Czlonkowskich przez Kolo.

5. Organizacja Walnego Zebrania Wyborczego w terminie 15-31.01. 2004.

6. Przygotowanie Listy Kandydatow na Listy Wyborcze.