http://www.radio.com.pl/reportaz/przeciw/

Z Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego przyjętej przez Polskę:

Społeczności lokalne są jedna z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego, a prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi to jedna z podstawowych zasad wspólna dla państw członkowskich Rady Europy

Urzędnicy w gminie i powiecie podejmują decyzje w sprawach bezpośrednio dotyczących naszego o życia. Decydują o szkole w gminie, szpitalu, o zbudowaniu drogi, a od zezwoleń i dokumentów z gminy uzależnione są sprawy związane z naszym prywatnym życiem i planami na przyszłość.

I mimo ,że mamy prawo wynikające z zasad demokracji to Urzędy budzą w nas strach. Od lat rzeczywistość urzędów jest taka, że to my jesteśmy dla urzędników a nie oni dla nas. Choć niektórzy swoje stanowiska mają z

naszego wyboru.

Urzędnicy są bezkarni a za swoją niekompetencje nie ponoszą nigdy konsekwencji. Brak bacznej kontroli działania urzędów powoduje, iż panoszy się w nich kumoterstwo i korupcja.

Polacy bardzo źle postrzegają urzędy z opinii zebranych przez CBOS wynika, iż 90% badanych oskarża urzędników o nepotyzm i kumoterstwo. Czy bezpodstawnie?

JESTEŚMY PRZECIW!

CHCEMY TO ZMIENIĆ Z PAŃSTWA POMOCĄ.

SYGNAŁY OD WAS STANĄ SIĘ PODSTAWĄ DO REPORTAŻY I MATERIAŁÓW RADIOWYCH.

NIECH PRZYNAJMNIEJ SIĘ WSTYDZĄ!

Kampania jest przygotowywana przy współpracy z Fundacją Batorego.

(www.batory.org.pl)

Tu można przeczytać jak wprowadzić w życie model PRZEZROCZYSTEJ GMINY czyli przyjaznej i nieskorumpowanej…

http://www.batory.org.pl/ftp/program/przeciw-korupcji/publikacje/model_przezroczystej_gminy.pdf