OPINIE O PRAWNEJ REGULACJI PRZERYWANIA CIĄŻY

W polskim społeczeństwie przeważa niezadowolenie z obecnych przepisów regulujących dopuszczalność aborcji. Niemal połowa dorosłych obywateli i obywatelek naszego kraju (49%) uważa, że należy je zmienić, nieco ponad jedna trzecia (35%) jest przeciwnego zdania, a spora część (16%) nie ma wyrobionego poglądu na ten temat.

Większość ankietowanych (61%) opowiada się za złagodzeniem przepisów dotyczących aborcji. Zwolennicy zaostrzenia prawa o przerywaniu ciąży stanowią jedną piątą badanych (20%), a niemal taka sama liczebnie grupa (19%) nie ma wykrystalizowanej opinii w tej sprawie.

Ponad połowa respondentów (56%) uważa, że kobiety powinny mieć możliwość przerywania ciąży ze względu na szczególnie ciężkie warunki materialne lub trudną sytuację osobistą. Przeciwko dopuszczalności aborcji z takich powodów jest niespełna jedna trzecia badanych (32%), a prawie co ósmy (13%) nie ma zdania w tej sprawie.

Komunikat z badań znajduje się na stronie CBOS: http://www.cbos.com.pl/SPISKOM.POL/2003/K_139_03.PDF