who logoW związku z pojawiającą się od kilku dni w Internecie informacją o zakwalifikowaniu przez Światową Organizację Zdrowia diety wegetariańskiej do kategorii zaburzeń i chorób psychicznych, publikujemy udzieloną przez polski oddział WHO portalowi Zmiany na Ziemi oficjalną odpowiedź, którą otrzymaliśmy od p. Adama Wedmana, Członka Rady Krajowej partii Zieloni 2004 i Przewodniczącego Gdańskiego Koła Zielonych 2004 (oryginalny tekst wiadomości WHO można pobrać tutaj). Z treści oświadczenia p. Pauliny Miśkiewicz, Dyrektor Biura WHO w Polsce, dowiadujemy się przede wszystkim, iż WHO nigdy nie wydało oświadczenia ani dokumentu czy innego typu oficjalnej wypowiedzi, w której sugeruje się zależność między dietą wegetariańską a chorobą psychiczną. Wg przedstawicielki WHO:

Nie jest właściwe rozpatrywanie sytuacji, w których osoba stosuje dietę wegetariańską, w kategorii zaburzeń zachowania.

P. Paulina Miśkiewicz zaznacza też, że fragment klasyfikacji chorób ICD-10 (ze szczególnym uwzględneniem kategorii zaburzeń osobowości, oznaczonych symbolami od F60 do F69 i F63.8),„nie ulegał zmianom od 17 lat” oraz nie zawiera „żadnych odniesień do jakichkolwiek preferencji żywieniowych”. Zainteresowanych odsyła na stronę: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/F63.8.