parking rowerowyTrwające w miastach Aglomeracji Górnośląskiej przebudowy centrum i węzłów komunikacyjnych pokazują poziom świadomości urzędników w zakresie wprowadzania zmian w rzeczywistość. Przykładem mogą być rozwiązania kwestii – gdzie parkować rower w Katowicach? System parkuj i jedź nie istnieje. Oprócz wątłej sieci ścieżek rowerowych prowadzących do centrum miasta problemem są parkingi rowerowe. Lub nalezałoby raczej napisać brak parkingów rowerowych. Konsultacje Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z zespołem Zespół ds. Polityki Rowerowej Miasta Katowice przynoszą bardzo „nierówne” rezultaty. Z jednej strony widać systematyczną poprawę infreastruktury rowerowej, z drugiej wiele widac jak wiele w niej niedociągnięć. Za przykład może posłużyć zamontowanie czterech nowych miejsc parkingowych dla rowerów pod urzędem miejskim w Katowicach przy ul. Młyńskiej. Niby wszystko dobrze, a jednak… Reakcja Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na prośbę środowiska pro-rowerowego była właściwa i umiarkowanie szybka. Przede wszystkim została uwzględniona. Jednak zamiast parkingów pod Urzędem Miasta pojawiły się znane i nielubiane łamikółka. Mylnie nazywane stojakami na rowery. Fundacja Piaskowy Smok z siedzibą w Katowicach zainicjowała powstanie zupełnie innych parkingów rowerowych i wraz z Zespołem do Spraw Polityki Rowerowej w Katowicach, w którego skład wchodzi, promuje nowe rozwiązania. Nie sa tow skali kraju rozwiązania nowatorskie. Przeciwnie Urząd Miasta Wrocławia ma na swoich stronach ogólnodostępne plany i chcematy parkingów rowerowych usytuowanych skośnie i prostopadle do krawędzi jezdni. Poniższy link zawiera zebrane w jednym miejscu wytyczne uzyskane ze wskazań mieszkańców Wrocławia. Zamieszczamy również przykłady realizacji dobrych parkingów rowerowych różnego typu. W przypadku realizacji systemu bike & ride (lub drive & ride) poniższe rozwiązania techniczne mogą być wdrożone w węzłach przesiadkowych.

Lokalizacja

Stojaki rowerowe powinny być montowane możliwie blisko celu podróży w łatwo dostępnych, oświetlonych i dobrze widocznych miejscach. Odległość od miejsca pozostawienia roweru do celu podróży nie powinna przekraczać 10 metrów.

Bezpieczeństwo parkowania można zwiększyć poprzez monitorowanie parkingów rowerowych za pomocą kamer.

Lokalizacja na chodnikach

Stojaki umieszczane na chodnikach powinny w możliwie małym stopniu ograniczać swobodę poruszania się pieszych. W żadnym wypadku nie mogą zawęzić szerokości chodnika poniżej 1,5 m.

WYMIARY PARKINGÓW

Funkcjonalność i ergonomię parkingów rowerowych można zapewnić poprzez zastosowanie przedstawionych poniżej wymiarów.

Propagowany przez nas stojak to odwrócona litera „U”. Stojak ten jest sprawdzony przez użytkowników i z pewnością będzie przez nich używany. Jego funkcjonalny kształt pozwala zapiąć razem koło i ramę roweru do stojaka oraz wygodnie oprzeć rower.

PARAMETRY STOJAKA
ZŁY PRZYKŁAD!
Nie należy instalować stojaków pozwalających przypiąć jedynie koło roweru. Takie rozwiązania zwiększają niebezpieczeństwo kradzieży oraz nie umożliwiają wygodnego i stabilnego oparcia roweru. Popularny widok pustych stojaków przy „oblepionych” rowerami lampach i znakach drogowych wynika z braku ich funkcjonalności.
ZŁY PRZYKŁAD!
PARKINGI ZADASZONE

Kolejnym krokiem zachęcającym do podróży rowerem jest budowa wygodnego, bezpiecznego i zadaszonego parkingu rowerowego. Zadaszenie chroni rower przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Lokery rowerowe są najskuteczniejszą metodą chroniącą rowery przed kradzieżą oraz cieszą się największym uznaniem wśród użytkowników

Dostęp do lokerów, parkingów strzeżonych, przechowalni musi być możliwy bez przenoszenia roweru po schodach, a sposób przyjmowania, przechowywania i wydawania rowerów umożliwiać jednoznaczną identyfikację właściciela i jego roweru. Dobrym pomysłem jest zagospodarowanie części parkingu podziemnego na parking rowerowy lub zadaszenie części parkingu naziemnego i ustawienie tam stojaków rowerowych.

W budownictwie mieszkaniowym projekty powinny uwzględniać potrzebę zapewnienia przestrzeni na przechowywanie rowerów i wózków. Pomieszczenia te powinny być usytuowane możliwie blisko bramy wejściowej na tym samym poziomie

W razie pytań lub niejasności dysponujemy fachową wiedzą na tematy instalacji stojaków oraz ich wzajemnym ułożeniu. Popieramy instalację stojaków przez prywatne podmioty również na gruntach miejskich. Zainteresowanych prosimy o kontakt z wrocławskim oficerem rowerowym odpowiedzialnym za kształtowanie Polityki Rowerowej Wrocławia: daniel.chojnacki@um.wroc.pl, +48.717777842

Galeria:
Do pobrania:

[wpfilebase tag=file id=1 tpl=simple /]

fot. na stronie głównej – sxc.hu