Dotąd Tychy nie miały zbyt wiele szczęścia do komunikacji kolejowej. Dopiero od czterech lat władze miasta stopniowo przywracają ją do użytku. Kolejnym etapem tego działania jest oddanie do użytku w obrębie miasta trzech nowych przystanków kolejowych i gruntowna modernizacja jednego z dotychczas istniejących oraz remont – choć z nazwy głównego, to z transportowo-przestrzennego punktu widzenia – peryferyjnego budynku dworca, a także skomunikowanie ich z miejskim systemem komunikacji autobusowo-trolejbusowej.

Piotr Kurzac

Dotąd Tychy nie miały zbyt wiele szczęścia do sprawnej komunikacji kolejowej, zwłaszcza w relacji z Katowicami. Kilkanaście lat temu ówczesny przewoźnik, Polskie Koleje Państwowe, stopniowo marginalizował znajdujące się w obrębie miasta przystanki Tychy Zachodnie i Tychy Miasto w siatce połączeń, kierując lokalne kursy do nich okrężną trasą przez… przystanek Katowice Murcki. Czyniło to tę linię nieatrakcyjną w porównaniu z połączeniami autobusowymi i rozwijającym się od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia transportem indywidualnym. Wreszcie 19 lutego 2001 roku PKP zlikwidowały prowadzące do tych przystanków kursy pasażerskie, pozostawiając jedynie tranzytowe w kierunku północ-południe (Katowice<->Bielsko-Biała/Wisła) przez leżący w obrębie Starych Tychów, zaniedbany dworzec Tychy.

W drugiej połowie pierwszej dekady bieżącego stulecia władze miasta, dążąc do rozwiązania problemu połączeń komunikacyjnych z sąsiednimi miastami (przez Katowice), rozpoczęły rewitalizację infrastruktury nieczynnych przystanków. Jednocześnie uzgodniły z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zakup nowoczesnego taboru w postaci czterech czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT (od niemieckiego Flinker Leichter Innovativer Regional-Triebzug i angielskiego – Fast Light Innovative Regional Train, co w języku polskim oznacza Szybki, Lekki, Innowacyjny Pociąg Regionalny), wyprodukowanych przez szwajcarską firmę Stadler, a wprowadzonych w Polsce do eksploatacji pod oznaczeniem EN75. Umowę zakupu UMWŚ podpisał 26 lipca 2006 roku, przeznaczając na ten cel około 90 milionów złotych. 14 grudnia 2008 roku uruchomiono obsługiwane przez większość doby w takcie półgodzinnym (w dni robocze) przez Śląski Zakład Przewozów Regionalnych połączenie SKR w relacji Tychy Miasto – Katowice, które od 12 grudnia 2010 roku przedłużono do Sosnowca. Wprowadzono wspólny, pomarańczowy bilet uprawniający do przejazdu tyskimi autobusami i trolejbusami oraz pociągiem na odcinku do Katowic. Niestety, pomimo wydłużenia relacji do Sosnowca, nie zdecydowano się na rozszerzenie trasy objętej biletem o nowe przystanki.

1 września 2012 roku oddano do użytku rozbudowaną infrastrukturę na terenie Tychów. Otwarto trzy nowe przystanki: Tychy Bielska, Tychy Grota Roweckiego i końcowy Tychy Lodowisko. Natomiast dotychczasową stację Tychy Miasto zamknięto, gdyż jej funkcje przejął przystanek przy ul. Grota Roweckiego. Zainstalowano windy dla osób niepełnosprawnych i podróżnych z dziećmi w wózkach czy z cięższym bagażem. Rozmieszczono automaty do sprzedaży biletów, zarówno pomarańczowych, jak i czasowych na autobusy i trolejbusy pozostałych linii, kursujących na zlecenie Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach nie tylko w obrębie miasta. Wyświetlacze na peronach podają zarówno godziny odjazdów pociągów, jak i najbliższych autobusów oraz trolejbusów. Zainstalowano też megafony. Wszystkie stacje wyposażono w oświetlenie i system monitoringu. Ponadto przystanek Tychy Zachodnie uzupełniono o pochylnię zjazdową i zadaszony parking dla rowerów – niestety, w postaci wąsko zlokalizowanych pałąków, co może skutkować przypadkowym wyłamywaniem unieruchomionych w nich kół. Dodatkowo przeniesiono przystanki autobusowo-trolejbusowe w pobliże kolejowych, synchronizując rozkłady jazdy wszystkich trzech środków transportu. Koszt inwestycji wyniósł około 28 milionów złotych.

Otwarcie przebiegało „po polsku” – większość osób zgromadzonych na przystanku Tychy Bielska szturmowała stoisko z gadżetami, tak dalece żywiołowo okazując zainteresowanie przede wszystkim rozdawanym przez pracownice Urzędu Miasta pomarańczowym parasolom (były też kubki termiczne, długopisy, rozkłady jazdy z załączonymi ulotkami wyjaśniającymi kompleksowość wprowadzonych zmian w komunikacji rozpoczętych od tej inwestycji, a nawet… pomarańcze), że aż porządek musieli przywracać funkcjonariuszka i funkcjonariusz Straży Miejskiej. Przypomniały mi się sceny „kolejkowe” z czasów reglamentacji żywności przed trzydziestu laty. A może po prostu zachowanie oparte na schemacie: „Coś dają za darmo, więc trzeba się na to rzucić, bo zabraknie” mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej uruchamiają niezależnie od aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i panującego ustroju politycznego?…

Był jeszcze przejściowy problem ze sprzedażą biletów wywołany awarią biletomatów wkrótce po ich uruchomieniu. Na szczęście usterkę szybko usunięto. Natomiast Śląski Zakład Przewozów Regionalnych tego dnia wysłał na trasę elektryczny zespół trakcyjny oznaczony za pomocą umieszczonej w dole okna kabiny maszynisty tabliczki w postaci kawałka tektury z nieczytelnie napisaną nazwą stacji docelowej Tychy Lodowisko… Choćby zestawienie tych faktów może świadczyć nie tylko o sprawności serwisu technicznego, lecz i dobrej organizacji działań dysponenta infrastruktury, czyli MZK, w porównaniu z którym przewoźnik kolejowy może i starał się coś robić, lecz wyszło mu jak zwykle…

Źródła:

1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Szybka_Kolej_Regionalna