10 października już po raz dwudziesty był obchodzony Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (World Federation of Mental Health, WFMH) zaproponowała jego tegoroczny temat: „Depresja: Globalny Kryzys”.

Piotr Kurzac

Wybór takiego hasła przewodniego jest znamienny: choć 23 lutego to Światowy Dzień Walki z Depresją, WFMH ma powody, by podkreślać dodatkowo znaczenie tego zaburzenia dla kondycji zdrowotnej społeczeństw. O ile w 2004 roku depresja była na trzecim miejscu pośród wszystkich schorzeń, również somatycznych, o tyle na podstawie obserwowanego systematycznego wzrostu zachorowalności na zaburzenia psychiczne (szczególnie w obrębie zaburzeń afektywnych, do których jest zaliczana depresja), przyjmuje się, że w 2030 znajdzie się ona na miejscu pierwszym.

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na całym świecie 350 milionów ludzi cierpi z powodu depresji. W badaniach prowadzonych w 17 krajach stwierdzono, że w ciągu minionego roku co dwudziesta osoba doznawała zaburzeń depresyjnych. [1]

Natomiast w Polsce pomimo wprowadzenia na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 28.12.2010 r. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, będącego rozbudowaną strategią z rozpisanym harmonogramem działań, zawierającą wśród planowanych celów m.in. profilaktykę zachorowań, zapewnienie leczenia, opieki i pomocy, zapobieganie dyskryminacji osób chorujących, a w konsekwencji ich wykluczeniu i jego skutkom (kosztom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym) oraz obejmującą rozwój badań naukowych i informacji o zdrowiu psychicznym – polskie lecznictwo psychiatryczne jest nadal niedoinwestowane. Od 2008 krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii postuluje podwyższenie dotychczasowego poziomu wydatków na leczenie psychiatryczne z 3,2% do 4,1% ogółu środków przeznaczonych na finansowanie lecznictwa. Niestety, postulat ten nie jest respektowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co skutkuje tym, iż po jednokrotnym zwiększeniu ich w 2009 do 3,52, w następnych latach systematycznie je obniżano (w 2010 – 3,39%, w 2011 – 3,20% i w 2012 – 3,19%). Prowadzi to m.in. do kontynuacji niedofinansowania oddziałów stacjonarnych, których istnienie nadal jest koniecznością wskutek braku opisanych w NPOZP Centrów Zdrowia Psychicznego. Wprawdzie NFZ próbuje wyjaśniać zaniedbywanie psychiatrycznego lecznictwa zamkniętego kierowaniem środków na lecznictwo otwarte, w tym środowiskowe, lecz nadal nie przekłada się to w praktyce na powstawanie CZP. [2, 3, 4, 5]

Andrzej Kiejna, Magdalena Ciałkowska-Kuźmińska i Patryk Piotrowski z Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzili w 2009 badanie metodą delficką, opartą na wydatnym zaangażowaniu uczestników, i uzyskane wyniki wskazały, iż przyczyną braku działań w zakresie realizacji NPOZP jest rażąco niski poziom zainteresowania tym zagadnieniem urzędników samorządowych zajmujących się zdrowiem i polityką społeczną. [6]

Biorąc pod uwagę fakt, że lekarze wraz z pacjentami znajdują się po jednej stronie barykady, nachodzi mnie gorzka refleksja, iż sytuacja jest analogiczna do przywołanej przez Mikołaja Reja: „Ksiądz pana wini, pan księdza, / A nam prostym zewsząd nędza…”.

 Źródła:

1. www.wfmh.com/2012DOCS/WMHDay%202012%20SMALL%20FILE%20FINAL.pdf

2.http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=npozp%20polska&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mz.gov.pl%2Fwwwfiles%2Fma_struktura%2Fdocs%2Fnpoz_zdrpub_03112011.pdf&ei=JyWYUK1LiYSFB7qugRg&usg=AFQjCNERwuUTT6FAsRWCNWtLYfhkXxPrPA

3. http://www.bpp.gov.pl/dok/wystapienia/ZZP-0711-6-1-KAS-12-12.06.12.pdf

4. http://www.bpp.gov.pl/dok/wystapienia/ZZP-0711-6-5-KAS-12-20.08.12.pdf

5. http://www.bpp.gov.pl/dok/wystapienia/ZZP-0711-6-5-KAS-12-06.09.12.pdf

6.http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2012/Listy_Kiejna_PsychiatrPol_3_2012.pdf