Ekoinnowacyjny system zamówień publicznych. Przegląd dotychczasowych best practices oraz planowanych regulacji prawnych,  które korzystnie wpłyną na rynek Pojęcie innowacji pochodzi od łacińskiego: innovare czyli "tworzenie czegoś nowego", stąd najczęstsza definicja innowacji podkreśla,…
czytaj dalej