Media Niejednokrotnie media starały się pokazać wizerunek feministki jako kobiety, która kosztem rodziny (tak bardzo ważnej jednostki w Polsce) dąży do samorealizacji w sferze pasji czy biznesu. Silne kobiety miały przywdziewać męskie…
czytaj dalej