Portal Zielone Info to praca kilku osób:

Maciej [Psych] Smykowski – redaktor naczelny;

Anna Askaldowicz – redakcja i korekta tekstów;

Joanna Opyd – dziennikarka;

Witold Szwedkowski – redakcja;

Anna Kańtoch – korekta tekstów;

Elwira Wieczorek – reklama;