logo Zielonego info
Z ostatniej chwili:

Redakcja

Portal Zielone Info to praca kilku osób:

Maciej [Psych] Smykowski – redaktor naczelny;

Anna Askaldowicz – redakcja i korekta tekstów;

Joanna Opyd – dziennikarka;

Witold Szwedkowski – redakcja;

Anna Kańtoch – korekta tekstów;

Elwira Wieczorek – reklama;

 

 

Zdjęcia, grafiki i teksty (CC BY-SA 3.0 PL) Zielone Info 2013, lub zostały wykorzystane za zgodą.